ALL ON

All on 6

Koliko implantata je potrebno da se ugradi u bezubu vilicu?

Zavisi od tri stvari:

  • kakav protetski rad želite
  • da li ima dovoljno raspoložive kosti za ugradnju implanta
  • finansije

Razlikujemo više vrsta protetskih radova na implantima.

Najjednostavnija i ujedno najjeftinija je izrada proteza na lokatorima. Potrebna su četiri implanta u gornju i dva, po mogućnosti tri zubna implanta u donju vilicu. Pacijent može i mora da skine protezu i da je opere i očisti nakon svakog jela.

Sledi All on 4 koncept, za koji su potrebna po 4 zubna implanta u vilici, ugrađena pod određenim uglovima. Na ugrađenim implantima se izrađuje keramički most i zavrtnjem se fiksira na implante. U pitanju je fiksiran most, pacijent ne može da ga ukloni iz usta ali stomatolog može.

All on 6 koncept kao najstabilniji, ujedno i najskuplji, podrazumeva ugradnju 6 zubnih implantata u vilici koji nose takođe keramički most. Kao i kod all on 4 koncepta, i ovde je u pitanju fiksni most koji ne može ukloniti pacijent ali može stomatolog. Stomatolog ga eventualno uklanja radi kontrole i čišćenja a nakon toga ponovo fiksira u usta. Ukoliko se all on 6 keramički most cementira cementom a ne zavrtnjem, stomatolog ne može jednostavno da ga uklanja i vraća u usta, već mora da ga uništiti (preseći) kako bi mogao da ga ukloni.