Labavljenje i pomeranje zuba

Pomeranje zuba

Labavljenje i pomeranje zuba

Da li ste primetili pomeranje ili labavljenje zuba kod Vas?

Pomeranje i labavljenje zuba predstavljaju znake koji se najčešće javljaju u poslednjoj fazi parodontopatije. Usled prisutnog zubnog kamenca i stalnog zapaljenja desni, upala se širi na kost oko zuba i dovodi do njenog propadanja. Kada nestane potpora zuba u kosti javlja se labavljenje ili pomeranje zuba.

Ukoliko ste primetili ove pojave u kratkom vremenskom periodu (zub se okrenuo ili nagnuo na neku stranu) obavezno nam se obratite, jer se najverovatnije radi o napredovanju parodontopatije. Naš tim specijalista će pronaći i objasniti Vam uzrok takvih promena. Daćemo Vam predloge za terapiju i održavanje postignutih rezultata.

Zašto se dešava pomeranje zuba?

Pomeranje zuba ne mora da bude samo znak parodontopatije. Relativno često se dešava da zubi menjaju svoj položaj zbog neadekvatnog zagriza i prenosa pritiska žvakanja na zube. Zbog opterećenja od strane donjih zuba, prednji gornji zubi kreću prema napred a između njih se prave razmaci. Ulogu donjih zuba često može preuzeti jezik i svojim pritiskom prouzrokovati pomeranje zuba ka napred. Klinička slika je ista kao kod pritiska izazvanog donjim zubima.

Suprotno tome, pomeranje zuba ka unutra indukuju jaki mišići obraza i usana. Neophodno je da postoji ravnoteža između mišića obraza i usana sa jedne i jezika sa druge strane zuba. U tom slučaju zubi zauzimaju stabilan i neutralan položaj između pomenutih mišića te neće doći do promene njihovog položaja.

Jedan od razloga za pomeranje zuba je taj što donja vilica raste tokom celog života. Iako vrlo malo, ponekad može biti značajno jer rastom donje vilice donji prednji zubi guraju gornje ka napred. Dešava se da se gornji zubi pomeraju unapred što je praćeno pojavom razmaka između zuba, ili da se donji zubi pomeraju unazad što vodi u njihovo preklapanje.

Ove promene ne prouzrokuju samo pomeranje zuba već i deformacije viličnih kostiju a neretko utiču na celokupan izgled lica i profila.

Naravno, pomeranje zuba će uvek biti intenzivnije ako zub ima slabiju potporu u kosti (zbog upala, povlačenja kosti i slično).

Svaka loša navika, grickanje olovaka i slično mogu prouzrokovati pomeranje, pa čak i labavljenje zuba.

Bruksizam, odnosno svesno ili nesvesno škrgutanje često prouzrokuje pomeranje a retko labavljenje zuba. Zbog bruksizma zubi postaju istrošeni i kratki a organizam da bi to kompenzovao reaguje pomeranjem kosti i zuba.

Dugo se verovalo da rast umnjaka prouzrokuje pomeranje i sledstveno preklapanje ostalih zuba. Međutim uočeno je da pomeranje zuba nije prestalo nakon vađenja umnjaka te su ovakve hipoteze od strane većine ortodonata odbačene. Umnjaci se danas retko vade iz ortodontskih razloga.

Pomeranje zuba je često nakon vađenja pojedinih zuba. Tada se susedni zubi naginju u novostvoreni prazan prostor a zub suprotne vilice teži da „izraste“ ka mestu nedostajućeg zuba.

Prilikom ortodontske terapije pomeranje zuba je uobičajena i poželjna pojava. Zubi se pomeraju kontrolisanim silama i u kontrolisanom pravcu. Međutim oni tada nisu u svom najstabilnijem položaju. Zbog toga, nakon završene ortodontske terapije, teže da se vrate u svoj prvobitan položaj. Da bi se to sprečilo neophodno je postavljanje retinera.

Retineri su najbolji način da zadržite zube u željenom položaju. Dolaze u različitim oblicima a zajedničko im je to da se dugo koriste – kod odraslih osoba doživotno.

Zašto se dešava labavljenje zuba?

Labavljenje zuba je najčešće znak parodontopatije. Usled zapaljenskih promena dolazi do propadanja kosti i mekog tkiva koji drže zub u vilici. Zub gubi potporu i počinje njegovo labavljenje. Nažalost, ovo je ujedno i prvi znak koji pacijenti primete a zapravo je poslednji stadijum parodontopatije sa vrlo ograničenim mogućnostima lečenja.

Labavljenje zuba može da nastane usled brojnih trauma. To ne moraju biti velike traume poput udaraca ili nezgoda. Pod traumom se podrazumeva i kada je zub u svom nepravilnom položaju i kao takav trpi preveliko opterećenje tokom žvakanja. Ovo su tzv. „male“ traume ali vrlo opasne. Dugo ostaju neprimećene sve dok, zbog povećanog pritiska, ne dođe do propadanja okolnog tkiva kada se javlja labavljenje zuba.

Nakon operacija korena zuba i uklanjanja infekcija kao komplikacija može da se desi suvišno skraćenje i sledstveno labavljenje zuba.

Naravno labavljenje zuba je prirodna pojava kod smene zuba, odnosno zamene mlečnih stalnim zubima. Takođe, kod ortodontske terapije se normalno javlja labavljenje zuba jer se zub pomera iz svog ležišta i potrebno je neko vreme da se on učvrsti.

Kako se leče pomeranje i labavljenje zuba?

Važno je da razumete da su pomeranje i labavljenje zuba problemi koji neće da se reše sami od sebe i da će vremenom verovatno biti sve gore. Svako pomeranje i labavljenje zuba koje ste primetili jeste značajno i potrebno je da reagujete što pre jer je korekcija sitnih promena uvek brža i jednostavnija.

Pomeranje i labavljenje zuba se leče u zavisnosti od uzroka nastanka pojave, s tim što je obavezno prvo otkloniti uzrok a potom nastaviti lečenje.

Pomeranje zuba se najčešće sanira ortodontskim putem, uz pomoć mobilnih proteza kod dece ili fiksnih aparata kod odraslih. Kod odraslih već uveliko postoje i fiksni aparati koji nisu vidljivi te garantuju potpunu diskreciju tokom terapije.

Labavljenje zuba se najčešće zbrinjava u sklopu parodontološke terapije. Lečenje parodontopatije nije lako i jednostavno, kao što ni njen nastanak nije jednostavan. Započinje uklanjanjem kamenca i obradom prostora između zuba i desni (koji se naziva parodontalni džep). Nakon toga se pacijent obučava o adekvatnom načinu održavanja oralne higijene, koji podrazumeva korišćenje odgovarajućih četkica i primenu rastvora za ispiranje usta. U zavisnosti od stanja parodontalnog tkiva (kosti i desni oko zuba) proces lečenja može da se ponovi ili da se uključe neke druge procedure (operacija desni, kiretaža tj dubinsko čišćenje džepova ili neka druga procedura). Nakon sprovedenog lečenja potrebno je dolaziti na redovne kontrole da bi se stanje pratilo. Labavljenje zuba, u zavisnosti od stepena labavljenja, se najbolje zbrinjava splintiranjem različitim splintovima ili keramičkim mostovima.

Ukoliko je labavljenje zuba posledica traume postoje različiti protokoli za zbrinjavanje, od splintiranja do okluzalnog uravnoteženja (postizanje adekvatnog zagriza i eliminacija traumatskih kontakata gornjih i donjih zuba prilikom žvakanja).