Zubni implanti – cena

Zubni implanti cena

Zubni implanti – cena

Cena zubnih implanata je svakako jedna od najbitnijih stavki o kojoj se treba informisati, ali ona ne bi trebalo da bude i jedini faktor pri samom odabiru odgovarajuće stomatološke ordinacije koja će izvršiti ugradnju implanta.

Zavisno od vrste zubnog implanta variraju i cene ugradnje implanata. Cene zubnih implanata variraju i u okviru jednog brenda (implantnog sistema), pa tako u okviru jednog implantnog sistema dolazi do varijacija zbog različitih prodajnih cena pojedinih implanata.

Kod Straumann implantnog sistema postoji Straumann Roxolid i Straumann Roxolid SLActive, koji se takođe razlikuju po cenama. SLActive površina zubnih implanata marke Straumann značajno skraćuje vreme oseointegracije, odnosno “srastanja“ implanta sa kosti sa 6-8 nedelja na 3-4 nedelje. To je od posebne važnosti kod lečenja pacijenata sa kontrolisanim dijabetesom, osteoporozom ili kod pušača.

Jedna od većih inovacija kod ovog implantacijskog sistema je BLX implant, čiji dizajn omogućuje maksimalnu stabilnost implanta u kosti. Primarna stabilnost se postiže čak i u kompromitovanim situacijama.

Roxolid je nova generacija implanata. Izrađen je od visoko kompatibilnih elemenata titanijuma i cirkonijuma čime je postignuta veća čvrstoća uz manji prečnik implanta. Više od 50% je jači od čistog titanijuma klase 4 a uz SLActive površinu ostvaruje vrhunsku oseointegraciju.

Na Roxolid implantu su napravljena temeljna laboratorijska i klinička ispitivanja na više od 400 pacijenata u 60 centara širom sveta. Sve u cilju osiguranja proverene baze podataka o sigurnosti, ponašanju i koristi ovog proizvoda visoke čvrstoće.

Koji su najvažniji faktori kod određivanja cene ugradnje zubnog implanta?

Najvažniji faktori od koji zavisi cena ugradnje zubnog implanta i celokupne terapije implantima su:
 1. Kao prvo bismo da izdvojimo umeće, znanje i veštinu lekara koji ugrađuje implante. Logično je da neko ko završi specijalizaciju oralne ili maksilofacijalne hirurgije (koja se naravno plaća), ko je svestan mogućih komplikacija i ume i da ih da reši, svoj rad naplaćuje više u odnosu na lekare koji nisu prošli sličnu obuku.Na sličnim principima zavisi i od lekara koji radi protetski rad na implantima – onaj ko zna kako da krunicu ili most uradi tako da nema zapadanja hrane, niti prevelikog opterećenja na krunici na implantu takođe naplaćuje više.Ukratko rečeno, lekar koji je svestan svog znanja, pravilnog rada i kvaliteta usluge pružene pacijentu, uglavnom naplaćuje više svoje usluge.
 2. Količina kosti potrebna za zubni implant. Ugradnja zubnih implanata zahteva određene minimalne dimenzije kosti. Ukoliko kod pacijenta nema dovoljno koštanog tkiva, postoji mogućnost da se ono nadogradi različitim tehnikama. Tehnika nadogradnje koštanog tkiva značajno utiče na ukupnu cenu ugradnje zubnih implanata i vremenski tok celokupne terapije implantima. Tehnike nadogradnje koštanog tkiva su:
   1. povećanje količine koštanog tkiva dodatkom bio-membrane i veštačke kosti
   2. jednostavna prezervacija alveole
   3. transplantacija koštanih blokova
   4. ridge splint tehnika
 3. Kvalitet materijala od kojeg je zubni implant izrađen. Jedan zubni implant koji menja prirodni zub sastoji se od tri celine: od titanijumskog tela implanta, abatmenta i same krunice koja može biti bezmetalna ili metalo-keramička.
Na tržištu postoji veliki broj zubnih implanata različitog kvaliteta i čistoće titanijuma od koga su izrađeni. Cene zubnih implanata variraju i u velikoj meri zavise od čistoće titanijuma od kojeg je implant izrađen. Cena titanijuma se određuje na berzama i podložna je čestim promenama, a konstantan rast tražnje za ovim metalom utiče na rast cene. Površina tela zubnog implanta je ponekad fabrički posebno pripremljena kako bi omogućila što bolje i brže “srastanje“ za viličnu kost. Naravno, cena takvih zubnih implanata je uvek veća od „običnih“.Sam brend zubnog implantata ne mora da bude determinišući faktor za cenu. Implant je titanijumski šraf koji većina fabrika izrađuje po već utvrđenim standardima. Ipak postoje implanti koji u određenim situacijama imaju prednost u odnosu na druge. Ukoliko je kost uska, kako bi se izbegla dodatna procedura nadogradnje kosti, mogu da se ugrade uži implanti koje samo neke firme proizvode. Slična situacija je ako nema dovoljno kosti u visini, mogu da se koriste kratki zubni implanti određenih proizvođača.Suprastrukture (abatmenti) koje se postavljaju na zubni implant, mogu biti izrađene od titanijuma ili cirkonijum-keramike, pa su i različitih cena;
 1. Broj zuba koje bi trebalo da se zamene zubnim implantima. Što je broj zuba koje je potrebno zameniti implantima veći, cena ugradnje je veća. Takođe, ako je veći raspon keramičkog mosta jer pacijent nema puno zuba u vilici, potreban je veći broj zubnih implanata, pa je i cena veća;
 2. Korišćenjem kompjuterski planiranih hirurških vođica prilikom ugradnje implantata smo svakako znatno precizniji u odnosu na manuelnu orijentaciju. Hirurške vođice mogu da povećaju cenu ugradnje zubnog implantata.
 3. Cenu zubnog implantata će povećati upotreba posebnih suprastruktura kojima će se implant zatvoriti dok ne sraste sa kosti. Ove suprastrukture se koriste kako bi se izbegla eventualna dodatna, kasnija hirurška intervencija na mekom tkivu a koja ima za cilj sprečavanje upadanja hrane oko krunice na zubnom implantu.
 4. Sama lokacija i opremljenost stomatološke ordinacije. Primena najsavremenijia aparata i poznavanje najmodernijih tehnologija implantologije vrlo značajno utiču na postizanje maksimalnih estetskih i funkcionalnih aspekata ugradnje zubnih implanata.
 5. Ostali mogući troškovi koji većina budućih pacijenata ne uzima odmah u obzir:
 • obični rendgen snimak
 • panoramski rendgen snimak
 • CT ili 3D snimak
 • obično ili hirurško vađenje zuba

Kako da izračunate cenu ugradnje zubnog implanta?

Svi gore nabrojani faktori su individualni i nije ih moguće predvideti unapred. Ukoliko želite da saznate ukupnu cenu ugradnje zubnih implanata, dođite do nas i konsultujte se sa našim ekspertima. Pre nego se opredelite za ovaj korak, dobro razmislite jer su odluke ovog tipa od izuzetnog značaja za kvalitet vašeg budućeg života.

Mi ćemo vam pomoći da odaberete odgovarajući kvalitet i cene zubnih implanata koje vam najviše odgovaraju. Jednom odrađena intervencija dugoročno rešava vaš problem nedostatka zuba.

Cenu zamene jednog zuba implatom čine = Cena zubnog implanta + cena suprastrukture + cena krunice zuba.

Koje su cene za ugradnju zubnog implanta u stomatološkoj ordinaciji QUEEN?

Cene ugradnje zubnog implanta u Stomatološkoj ordinaciji QUEEN kreću se u rasponu od 450 do 1.000 evra i zavise od gore nabrojanih faktora.

Standardne cene ugradnje zubnih implanata najviše zavise od prodajne cene koju formira proizvođač.

Zanima vas koja će biti cena ugradnje zubnog implanta u vašem slučaju? Zakažite detaljan pregled i konsultacije sa našim stručnjacima, pozovite nas odmah na +381 69 2289 229