Zubni implanti cena

Zubni implanti cena

Zubni implanti cena već od 450  

Zubni implanti cena? Cena ugradnje zubnog implanta u Stomatološkoj ordinaciji QUEEN kreće se u rasponu od 450 do 1.000 evra i zavisi od različitih faktora, mi vam savetujemo da se upoznate sa njima u nastavku ovog teksta. 

Zanima vas koja će biti cena ugradnje zubnog implanta u vašem slučaju? Zakažite detaljan pregled i konsultacije sa našim stručnjacima, pozovite nas odmah na +381 69 2289 229

Implanti cena

Cena implanta je svakako jedna od najbitnijih stavki o kojoj se treba informisati, ali ona ne bi trebalo da bude i jedini faktor pri samom odabiru odgovarajuće stomatološke ordinacije koja će izvršiti ugradnju implanta.

Ukoliko vas interesuje koliko koštaju zubni implanti cena vam je dostupna na našoj stranici sa cenovnikom, dođite do nas i konsultujte se sa našim ekspertima. Mi ćemo vam pomoći da odaberete odgovarajući kvalitet i cenu implanta koja vam najviše odgovara. Jednom odrađena intervencija dugoročno rešava vaš problem nedostatka zuba.

 

Zubni implanti cena = cena implanta zuba + cena suprastrukture + cena krunice zuba.

Zubni implanti cena

Straumann implanti cena

Na današnjem tržištu postoji veliki broj tipova i marki zubnih implantata koji su veoma jeftini. Nažalost njihov vek trajanja i kvalitet se ne mogu porediti sa zubnim implantima kao što su Straumann, Bicon, Sweeden i Martina koje koristimo u Stomatološkoj ordinaciji QUEEN. Navedeni brendovi zubnih implanta su poznati po vrhunskom kvalitetu, stabilnosti i estetici.

Straumann implanti cena kreće od 700 evra.

Zavisno od vrste zubnog implanta variraju i cene ugradnje implantata. Cena zubnog implanta varira i u okviru jednog brenda (implantnog sistema), pa tako u okviru jednog implantnog sistema dolazi do varijacija zbog različitih prodajnih cena pojedinih implantata.

Kod Straumann implantnog sistema postoji Straumann Roxolid i Straumann Roxolid SLActive, koji se takođe razlikuju po cenama. SLActive površina zubnih implantata marke Straumann značajno skraćuje vreme oseointegracije, odnosno “srastanja“ implanta sa kosti sa 6-8 nedelja na 3-4 nedelje. To je od posebne važnosti kod lečenja pacijenata sa kontrolisanim dijabetesom, osteoporozom ili kod pušača.

Jedna od većih inovacija kod Straumann implantacijskog sistema je BLX implant, čiji dizajn omogućuje maksimalnu stabilnost implanta u kosti. Primarna stabilnost se postiže čak i u kompromitovanim situacijama.

Straumann Roxolid je nova generacija implanata. Izrađen je od visoko kompatibilnih elemenata titanijuma i cirkonijuma čime je postignuta veća čvrstoća uz manji prečnik implanta. Više od 50% je jači od čistog titanijuma klase 4 a uz SLActive površinu ostvaruje vrhunsku oseointegraciju.

Na Straumann Roxolid implantu su napravljena temeljna laboratorijska i klinička ispitivanja na više od 400 pacijenata u 60 centara širom sveta. Sve u cilju osiguranja proverene baze podataka o sigurnosti, ponašanju i koristi ovog proizvoda visoke čvrstoće.

Faktori od kojih zavisi cena implanta zuba

Najvažniji faktori od koji zavisi cena implanta i celokupne terapije implantima su:

 1. Kao prvo bismo da izdvojimo umeće, znanje i veštinu lekara koji ugrađuje implante. Logično je da neko ko završi specijalizaciju oralne ili maksilofacijalne hirurgije (koja se naravno plaća), ko je svestan mogućih komplikacija i ume i da ih da reši, svoj rad naplaćuje više u odnosu na lekare koji nisu prošli sličnu obuku.Na sličnim principima zavisi i od lekara koji radi protetski rad na implantima – onaj ko zna kako da krunicu ili most uradi tako da nema zapadanja hrane, niti prevelikog opterećenja na krunici na implantu takođe naplaćuje više.Ukratko rečeno, lekar koji je svestan svog znanja, pravilnog rada i kvaliteta usluge pružene pacijentu, uglavnom naplaćuje više svoje usluge.
 2. Količina kosti potrebna za zubni implant. Ugradnja zubnih implantata zahteva određene minimalne dimenzije kosti. Ukoliko kod pacijenta nema dovoljno koštanog tkiva, postoji mogućnost da se ono nadogradi različitim tehnikama. Tehnika nadogradnje koštanog tkiva značajno utiče na ukupnu cenu ugradnje zubnih implantata i vremenski tok celokupne terapije implantima. Tehnike nadogradnje koštanog tkiva su:
   1. povećanje količine koštanog tkiva dodatkom bio-membrane i veštačke kosti
   2. jednostavna prezervacija alveole
   3. transplantacija koštanih blokova
   4. ridge splint tehnika
 3. Kvalitet materijala od kojeg je zubni implant izrađen. Jedan zubni implant koji menja prirodni zub sastoji se od tri celine: od titanijumskog tela implanta, abatmenta i same krunice koja može biti bezmetalna ili metalo-keramička.

Na tržištu postoji veliki broj zubnih implantata različitog kvaliteta i čistoće titanijuma od koga su izrađeni. Cena zubnih implantata varira i u velikoj meri zavisi od čistoće titanijuma od kojeg je implant izrađen. Cena titanijuma se određuje na berzama i podložna je čestim promenama, a konstantan rast tražnje za ovim metalom utiče na rast cene. Površina tela zubnog implanta je ponekad fabrički posebno pripremljena kako bi omogućila što bolje i brže “srastanje“ za viličnu kost. Naravno, cena takvih zubnih implantata je uvek veća od „običnih“.

Sam brend zubnog implantata ne mora da bude determinišući faktor za cenu. Implant je titanijumski šraf koji većina fabrika izrađuje po već utvrđenim standardima.
Ipak postoje implanti koji u određenim situacijama imaju prednost u odnosu na druge. Ukoliko je kost uska, kako bi se izbegla dodatna procedura nadogradnje kosti, mogu da se ugrade uži implanti koje samo neke firme proizvode. Slična situacija je ako nema dovoljno kosti u visini, mogu da se koriste kratki zubni implanti određenih proizvođača.

Suprastrukture (abatmenti) koje se postavljaju na zubni implant, mogu biti izrađene od titanijuma ili cirkonijum-keramike, pa su i različitih cena;

 1. Broj zuba koje bi trebalo da se zamene zubnim implantima. Što je broj zuba koje je potrebno zameniti implantima veći, cena ugradnje je veća. Takođe, ako je veći raspon keramičkog mosta jer pacijent nema puno zuba u vilici, potreban je veći broj zubnih implantata, pa je i cena veća;
 2. Korišćenjem kompjuterski planiranih hirurških vođica prilikom ugradnje implantata smo svakako znatno precizniji u odnosu na manuelnu orijentaciju. Hirurške vođice mogu da povećaju cenu ugradnje zubnog implantata.
 3. Cenu zubnog implantata će povećati upotreba posebnih suprastruktura kojima će se implant zatvoriti dok ne sraste sa kosti. Ove suprastrukture se koriste kako bi se izbegla eventualna dodatna, kasnija hirurška intervencija na mekom tkivu a koja ima za cilj sprečavanje upadanja hrane oko krunice na zubnom implantu.
 4. Sama lokacija i opremljenost stomatološke ordinacije. Primena najsavremenijia aparata i poznavanje najmodernijih tehnologija implantologije vrlo značajno utiču na postizanje maksimalnih estetskih i funkcionalnih aspekata ugradnje zubnih implantata.
 5. Ostali mogući troškovi koji većina budućih pacijenata ne uzima odmah u obzir:
 • obični rendgen snimak
 • panoramski rendgen snimak
 • CT ili 3D snimak
 • obično ili hirurško vađenje zuba

Zubni implanti garancija i dugotrajnost

Zubni implanti, pod uslovom da su pravilno ugrađeni i opterećeni, su veoma dugotrajno rešenje. Mogu da traju i više od 10 godina, odnosno nemaju rok trajanja. Da li će implanti propasti u funkciji vremena zavisi od više faktora. Prevashodno od načina ugradnje, hirurške tehnike i pravilno urađenih krunica ili mostova.  A potom i od samih promena u ustima, koje zahvataju ne samo prirodne zube nego i implante. Tako ukoliko osoba boluje od parodontopatije, tokom desetogodišnjeg perioda doći će do povlačenja kosti i oko zuba i oko implanta. Suprotno tome, osobe koje nemaju parodontopatiju verovatno neće imati pomenute probleme. 

Kolika je garancija na zubne implante?

Sve kompanije koje proizvode zubne implante pod određenim uslovima daju višegodišnje ili čak doživotne garancije na njihovo korišćenje i to samo u slučajevima kada se pri ugradnji koriste originalni delovi koje one proizvode.

U mnogim oglasima ćete naići na nešto poput doživotne garancije na zubne implante. Garancija svakako postoji pod određenim uslovima. 

ordinaciji Queen veliku pažnju posvećujemo svakom detalju. Hirurški i protetski deo vode naši eminentni stručnjaci koji će vašu terapiju izvesti pravilno, precizno i bez komplikacija. 

Ali potrebno je da znate da je doživotna garancija nemoguća i da ne postoji ništa u našem telu na šta bi se mogla dati doživotna garancija (čak ni veštački kukovi, zalisci i slično). 

 

Procenat uspešnosti ugradnje zubnih implanata

Kao i kod svake druge hirurške intervencije, i kod ugradnje zubnih implantata se može desiti neuspeh. Moguća je pojava infekcije, odbacivanja implantata i slično. Razlozi za ovakve komplikacije mogu biti razni, od zdravstvenog stanja pacijenta, do hirurške tehnike itd. 
U svakom slučaju potrebno je sanirati komplikaciju i neintegrisan implant izvaditi. Nakon izvesnog perioda moguća je ponovna ugradnja implanta. 
 
Zahvaljujući velikim naučnim naporima i istraživanjaima koje ulažemo u unapređenje  implantologije i pratećih tehnika, s ponosom možemo reći da u  našoj klinici Queen imamo 99,9% uspešnost ugradnje implantata. Očekujemo vas na prvim konsultacijama.