Razlika izmedju metalne i bezmetalne krunice

razlika izmedju metalne i bezmetalne krunice

Metalokeramičke i bezmetalne krunice razlike

Razlika izmedju metalne i bezmetalne krunice su brojne i svaka od njih ima svoje indikacije za izradu.

Iako su metalokeramičke krunice još uvek zastupljene u praksi, bezmetalne krunice su napravile pravu revoluciju u stomatologiji. Tek sa pojavom ovih keramičkih sistema postigli smo da krunica bude na istom estetskom nivou kao zdrav i pravilno oblikovan prirodan zub. Razlog za to je dobra propustljivost svetla (identična prirodnom zubu) i odsustvo sive legure metala. Ove krunice su veoma lepe i prirodno izgledaju.

U ordinaciji QUEEN smo upoznati sa brojnim estetskim kriterijumima koje je neophodno ispoštovati u postizanju savršenog osmeha, kao i sa osobinama materijala. Implementiramo naše znanje i umeće, softverske dizajne i precizne kompjuterizovane mašine na putu ka krajnjem rezultatu.

Osim estetskog izgleda, bezmetalne krunice imaju brojne prednosti – biokompatibilne su, ne izazivaju alergije niti bilo koje druge reakcije okolnog tkiva. Tanke su i gracilne i potrebno je znatno manje brušenje zuba u odnosu na metalokeramičke krune. Rub bezmetalne krunice se završava u nivou desni ili najviše 0.5mm ispod desni. Na ovaj način okolne desni ne trpe dodatne traume, ostaju stabilne u dugom vremenskom periodu i ne reaguju kasnijim povlačenjem sa vrata zuba.

Bezmetalne krunice imaju znatno naprednije, kompjuterizovane tehnike izrade u odnosu na metalokeramičke krunice. U našoj ordinaciji krunice radimo CAD/CAM tehnologijom pomoću preciznih skenera i milling mašina. Postupak podrazumeva skeniranje pripremljenog zuba (bez uzimanja neprijatnih otisaka), dizajniranje krunice u softverima i frezovanje u preciznim mašinama. Izrada je veoma brza i može da se završi i tokom jedne Vaše posete.

I na kraju, kada je Vaša krunica gotova, pristupamo njenom cementiranju na zub. Bezmetalne krunice imaju složeniji, kvalitetniji i skuplji sistem cementiranja u odnosu na metalokeramičke. Ovakvi tzv. adhezivni sistemi obezbeđuju znatno bolju vezu između zuba i krunice, bez postojanja mikropukotina, što je značajno za dugotrajnu stabilnost desni i harmoniju osmeha. Naša ordinacija koristi adhezivne cemente kompanije Ivoclar Vivadent.

Metalokeramičke krunice imaju metalnu osnovu (legura metala sive boje), na koju se peče keramika u boji i obliku prirodnog zuba. Ove krunice su čvrste, otporne i imaju dobre mehaničke osobine. Materijal je pogodan za izradu mostova većeg raspona jer dobro podnosi opterećenje.

Nedostatak su njegova lošija estetska svojstva. Metal ne propušta svetlost pa ove krunice nemaju providnost prirodnog zuba. Teško mogu da ga u potpunosti imitiraju, te se ne rade kao pojedinačna krunica na prednjim zubima. Međutim, u rukama naših iskusnih tehničara i ove krunice mogu da izgledaju veoma lepo.

Metalokeramičke krunice su u odnosu na bezmetalne krunice deblje, zbog čega je potrebno obimnije brušenje zuba kod njihove izrade. Izrada je samo delimično kompjuterizovana – metalna osnova se radi kompjuterski. Najpreciznije metalne osnove dobijamo procesom printanja metala. Na tako pripremljen metal, zubni tehničar manuelno nanosi slojeve keramike i modeluje prirodan izgled metalokeramičke krunice.

Problem koji se može javiti kod metalokeramičkih krunica je rubna diskoloracija, odnosno pojava sivog ruba krunice koji je estetski neprihvatljiv. Umećem naših saradnika, zubnih tehničara i ovaj problem uspešno izbegavamo. Veći, ali na svu sreću redak estetski problem, može da nastane zbog taloženja jona metala u okolno meko tkivo i sledstveno tamno prebojavanje desni. Kod nekih pacijenata su zabeležene alergije na legure od kojih se prave metalokeramičke krunice.

Metalokeramičke krunice su još uvek u upotrebi, uglavnom zbog niže cene u odnosu na bezmetalne. Pacijenti ponekad odaberu kombinaciju materijala, tako da u prednjim delovima vilice dobiju bezmetalne krunice a u zadnjim metalokeramičke.

Metalokeramičke krunice ili bezmetalne krunice

Danas se kao trajne nadoknade pretežno koriste bezmetalne krunice. Metalokeramičke krunice, iako još prisutne na tržištu, sve češće bivaju potisnute bezmetalnim krunicama. Bezmetalne krunice su čvrste i otporne zubne nadoknade koje se izrađuju kod veoma oštećenih, prelomljenih i oslabljenih zuba. Usavršavanjem materijala i tehnologije izrade, bezmetalne krunice su postale zlatni standard i često se izrađuju kako na prednjim tako i na bočnim zubima. Pomoću njih zube možemo da izravnamo, ujednačimo, učinimo krupnijim i svetlijim. Glatke su i glazirane te u ustima vremenom ne menjaju boju. Često se koriste za postizanje „holivudskog osmeha“ gde su krunice ravne i bele. Naravno u obzir dolaze i sve varijacije takvog osmeha jer boja i oblik krunica zavise od pacijentovih želja.

Bez obzira da li imate jedan polomljen zub ili Vam je potreban „holivudski osmeh“ ili ugradnja zubnih implanta, posetite ordinaciju QUEEN. Osećajte se sigurno jer naš protetski tim čine eksperti u ovoj oblasti. Formulisaćemo protetski i estetski plan koji odgovara Vašim željama i potrebama.