Šta je sinus lift?

Sinus lift je, kako i samo ime kaže, procedura podizanja poda maksilarnog sinusa.

Maksilarni sinus predstavlja šupljinu u kosti gornje vilice koja je u bliskoj vezi sa korenovima gornjih bočnih zuba. Veličina sinusa i stepen ispunjenosti vazduhom je varijabilan. Tako razlikujemo velike i pneumatizovane sinuse koji se protežu do očnjaka i one slabije pneumatizovane koji se nalaze u regiji iznad šestica i sedmica. Koštani zidovi maksilarnog sinusa su obloženi tankom sluzokožom.

Dobro znamo da je za ugradnju implanta neophodna kvalitetna kost, dovoljne širine i visine kako bi pružila uporište implantu koji drži most ili krunicu.

Po vađenju gornjih bočnih zuba dolazi do postepenog proširenja sinusa i resorpcije i nestanka kosti alveolarnog grebena (predela gde su stajali zubi). Na taj način, vilična kost u gornjim bočnim predelima se prilično rapidno smanjuje u svim pravcima. Ukoliko se dugo nakon vađenja zuba ne ugradi implant, kost u ovom predelu nastavlja da nestaje. Na kraju je i nema dovoljno za ugradnju implantata. Može da nedostaje visina, širina kosti ili kombinacija i jednog i drugog.

Sinus lift je upravo jedna vrsta nadogradnje kosti koja se rutinski koristi u praksi i omogućava kasniju ugradnju implantata u toj regiji.

Kada se uzme u obzir da je u regijama gornjih molara kost prirodno spongiozna i razređena, nije ni čudno što su pomenute regije generalno najnepovoljnije za implantaciju i što često zahtevaju neki vid nadogradnje kosti.

Najčešći vid nadogradnje kosti u ovom predelu je sinus lift procedura. Prvi put, sinus lift je izveden 1960. godine ali u to vreme iz drugih razloga. Za potrebe ugradnje implantata, sinus lift je prvi put izveden 1977. godine. Danas je to standardna procedura, koja u poređenju sa ostalim procedurama nadogradnje kosti, ima najviši stepen uspeha.

Kada se primenjuje sinus lift?

Sinus lift se obično izvodi u sledećim situacijama:
– Kada pacijent nema dovoljno volumena kosti u predelu pretkutnjaka ili kutnjaka. Indikacije za sinus lift se uglavnom rade tamo gde je visina preostale kosti niža od 10mm.
– Kada je potrebno postaviti implantate, ali prirodna kost nije dovoljno jaka da ih podrži.
– veoma važno je da osoba kod koje se izvodi sinus lift bude zdrava i bez akutnih oboljenja lokalnog ili opšteg karaktera.


Da bi sinus lift bio uspešan potrebno je ispoštovati određena pravila:

– U sinusu ne sme da postoji akutna infekcija, dozvoljene su minimalne hronične infekcije sluzokože sinusa;
– Na sinus lift proceduru značajno utiče morfologija samog sinusa. Tako sinusi koji su veoma široki ili oni koji imaju koštane pregrade, nisu povoljni za sinus lift jer kod njih može lako doći do komplikacija;
– Veoma zakošeni podovi sinusa mogu da daju komplikacije kod pristupa kroz implantno ležište;
– Sinus lift bi trebalo izbegavati kod koštanih ili mekotkivnih tumora sinusa, gljivičnih oboljenja sinusa, čestih i intenzivnih alergijskih upala nosa.
– Posebnu pažnju bi trebalo obratiti kada se izvodi sinus lift procedura na sinusu na kome je ista intervencija već rađena, jer već pri odizanju režnja i pristupa kosti može doći do cepanja sinusne membrane i daljih komplikacija.
– Takođe, određena opšta i nekontrolisana oboljenja mogu znatno ugroziti uspeh sinus lift operacije.

Sinus lift može da se radi istovremeno kada i ugradnja implantata

Kako izgleda proces sinus lift operacije?

Sinus lift procedura ne spada u preterano složene intervencije kao što se to na prvi pogled pomisli. Hirurško polje nije veliko i ne postoji intenzivna manipulacija mekih tkiva koja bi kasnije dala postoperativne bolove. 

Suština intervencije je odvajanje sinusne sluzokože od koštanog poda sinusa i stvaranje praznog prostora u koji se postavlja nova kost. Nova kost može imati različito poreklo. Najbolje je da se postavi prirodna kost, odnosno da se kost pacijenta sa nekog drugog dela vilice transplantira u sinus. Tako će se oko tela implanta nalaziti prirodna kost koja će ujedno dati i najbolje „srastanje“ implanta za kost. 

Generalno važi pravilo da je za svaku vrstu nadogradnje kosti, pa i za sinus lift, uvek bolje koristiti sopstvenu pacijentovu kost iz brojnih razloga. Jedan od njih je da prirodna kost daje najbolje rezultate uz najmanje komplikacija. Sinus lift procedura je jedina intervencija gde je opravdano koristiti i veštačku kost i to najviše zbog morfologije sinusa. Sinus je često velika šupljina i nemamo dovoljno prirodne kosti da bi se popunio deo koji je potreban za implantaciju. Takođe, sinus je sa svih strana obložen koštanim zidovima od kojih prorastaju krvni sudovi, što predstavlja povoljan aspekt za uspeh čak i sa veštačkom kosti.

Postoje brojni protokoli a odluka o tome koju vrstu kosti koristiti se donosi najpre na osnovu veličine sinusa i regije za implantaciju. Ukoliko je potrebna manja količina kosti, može se koristiti samo prirodna kost, za sinus lift srednje veličine može da se koristi kombinacija prirodne i veštačke kosti. 

Prvi korak same procedure je pregled pacijenta i cbct snimka. Zakazuje se intervencija i kao i kod svake druge nadogradnje kosti, pacijentu se daju upute za početak antibiotske terapije. Poželjno je da početak antibiotske terapije bude dva dana pre intervencije. 

Lateralni sinus lift počinje odizanjem sluzokože i pristupanjem prednjem koštanom zidu sinusa. Na tom zidu se pravi mali otvor u kosti kroz koji se, posebnim kiretama, odvaja sinusna sluzokoža od koštanih zidova. Ovo je delikatan deo jer je sluzokoža tanka i ne bi trebalo da se pocepa, te mora da se radi oprezno. Procedura liči (a tako je neki autori i opisuju) na odvajanje opne sirovog jajeta od ljuske. Odvajanjem sluzokože od koštanog zida formira se prazan prostor u koji se postavlja prirodna, veštačka kost ili kombinacija obe. Na već napravljeni pristupni otvor na koštanom zidu poželjno je postaviti membranu kao zaštitu, vraća se sluzokoža usta na svoje mesto, ušiva i time se intervencija završava. 

Uobičajeno vreme trajanja sinus lift procedure je oko 1h do 1,5h za jedan sinus. 

 

Vrste sinus lift ugradnje

Sinus lift procedura je jedna od pouzdanijih vrsti koštane nadogradnje, verovatnoća uspeha je velika. Postoji nekoliko vrsta sinus lift intervencije. 

Transalveolarni sinus lift

Transalveolarni sinus lift je procedura koja se odvija u istoj intervenciji kada i ugradnja implantata. Može da se izvodi kada je koštani pod sinusa potrebno podići za oko 2 do 4 mm. Svako podizanje iznad pomenutih parametara nosi rizik od perforacije sinusne membrane i neuspeha intervencije. 

Transalveolarni sinus lift se izvodi pod lokalnom anestezijom ili sedacijom. Nakon preparacije ležišta za implant, posebnim instrumentima se lomi koštani pod sinusa i pod laganim pritiskom potiskuje sinusna membrana i odvaja od svog ležišta. U novostvoreni prostor može da se aplikuje kost, prirodna ili veštačka, ili ne mora. Mišljenja autora su podeljena, smatra se da će se kod pravilno izvedenog transalveolarnog sinus lifta, prirodna kost svakako stvoriti oko ugrađenog implanta. 

Prednost ovakve intervencije je što se odvija istovremeno sa ugradnjom implantata te nema potrebe za dodatnom hirurškom procedurom. Takođe, vreme potrebno za srastanje kosti i implantata je kraće (oko 3 do 4 meseca), čime se omogućuje znatno brži završetak terapije i izrada keramičkih krunica. 

Lateralni sinus lift

Lateralni sinus lift je intervencija obimnijeg karaktera, izvodi se čak i u situacijama gde je potrebno podići pod sinusa i do 10mm. Kada donekle postoji dovoljno prirodne kosti za ugradnju implantata, lateralni sinus lift može da se izvodi istovremeno sa ugradnjom implantata. Suprotno tome, kod obimnijih sinus lift intervencija, neophodne su dve odvojene hirurške procedure, prvo se uradi sinus lift, potom se čeka oseointegracija oko 8 meseci. Nakon tog perioda se ugrađuju implanti i ponovo se čeka oko 3 meseca da bi se napravile keramičke krunice. 

Kost koja se koristi u sinus lift proceduri može da bude prirodna, veštačka ili kombinacija jedne i druge. Prednost se uvek daje prirodnoj, pacijentovoj kosti koja se uzima iz okolnih regija, nejčeše iz regije donjih molara i umnjaka. Veoma je važno da se oko tela implanta nalazi prirodna kost jer to obezbeđuje stabilnost implantata u dugom vremenskom periodu. 

 

Oporavak nakon sinus lift operacije

Sinus lift operacija predstavlja standardnu proceduru u stomatološkoj praksi i po težini predstavlja srednje komplikovani zahvat. Može da se izvodi u lokalnoj anesteziji ili pod sedacijom. 

Antibiotska terapija je obavezna, a poželjno je da se sa njom počne dva dana pred intervenciju. Kao i kod svake druge oralnohirurške intervencije, postoperativno je prisutan manji ili veći otok koji suprimiramo određenim lekovima. 

Postoperativni bolovi nisu prisutni jer se uspešno eliminišu uobičajenim analgeticima. Može da se pojavi sukrvica iz nozdrve sa strane operisanog sinusa, što je normalna pojava i ne treba da vas zabrinjava. Ishrana se odvija uobičajeno na suprotnoj strani vilice. Sportske i teže fizičke aktivnosti su zabranjene u postoperativnom periodu. 

Poželjno je da se pridržavate određenih smernica i ponašanja u trajanju od oko 10 dana nakon sinus lift operacije. Detaljna uputstva ćete svakako dobiti u našoj Queen ordinaciji. Konci se uklanjaju oko 7 dana nakon intervencije. 

 

Sinus lift cena u stomatološkoj ordinaciji Queen

Sinus lift cena je veoma čest upit od strane pacijenata. Može da varira od ordinacije do ordinacije, u zavisnosti od materijala koji se koristi, iskustva i stručnosti hirurga i slično. 

U ordinaciji Queen sinus lift obavlja specijalista oralne hirurgije uz upotrebu svih školskih protokola, instrumenata i materijala. Uspešnost sinus lift procedure u našoj ordinaciji iznosi 98%.

Sinus lift cena – transalveolarni 100 eur po implantnom ležištu

SInus lift cena – lateralni pristup – 900 eur. 

Ukoliko vas zanimaju cene ostalih usluga pogledajte naš cenovnik