Fluorisanje zuba

Fluorisanje zuba

Fluorisanje zuba za maksimalnu redukcija dentalnog karijesa

Fluorisanje zuba

Fluoridi su minerali izuzetno efikasni u prevenciji karijesa. Jačaju gleđ zuba i u njegovoj formaciji, tj. pre nego što nikne. U organizam mogu da se unose endogenim putem (kroz hranu, vodu ili tabletice fluora) ili se egzogeno aplikuju na zub u vidu rastvora, želea ili pasti. Ranije se smatralo da se kombinacijom ova dva postupka postiže se maksimalna redukcija dentalnog karijesa. Ukoliko voda koju pijete nema dovoljno fluora posavetujte se sa Vašim stomatologom o uzimanju suplemenata. Današnje naučno mišljenje preferira egzogenu upotrebu fluorida kao superiornu.

Da li Vaše dete pripada rizičnoj grupi za nastanak karijesa?

Da li Vaše dete ima bele mrlje na zubima ili je već nastao karijes?

Ako su odgovori na ova pitanja potvrdni od velike pomoći bi bila profesionalna aplikacija fluorida. Fluorisanje zuba podrazumeva direktnu aplikaciju različitih jedinjenja fluora na površine izniklih zuba, u cilju prevencije karijesa ili lečenja početnih karijesnih lezija gleđi.

U stomatološkoj ordinaciji se koriste fluoridi mnogo većih koncentracija od onih u pastama za zube ili vodicama za ispiranje usta.

Aplikacija fluorida (premazivanje zubnih površina rastvorima, želeima ili lakovima) traje veoma kratko. U zavisnosti od stanja oralnog zdravlja Vašeg deteta, može biti ponovljena na svakih 3, 6 ili 12 meseci.