Zubni implanti ugradnja i procedura

Ugradnja zubnog implanta, procedura

Ugradnja implanta, procedura

Ugradnja implanta zuba predstavlja pažljivo planiran i precizno sproveden procesPočinje sveobuhvatnim stomatološkim pregledom u ordinaciji, gde se analizira ortopanski snimakNakon konsultacija sa stomatologom, ukoliko se pacijent opredeli za ovu proceduru, sledi obavezno snimanje 3D ortopana (CBCT snimak tačne regije). 
Ovaj korak omogućava stomatologu da detaljno analizira strukturu i gustinu zubne kosti u regiji gde će se ugrađivati implantati. Važno je utvrditi širinu i visinu zubne kosti, posebno ako je u pitanju ugradnja implanta u gornjoj vilici. U skladu s tim, pažljivo se prati i položaj budućeg dentalnog šrafa u odnosu na nerve i vilične sinuse kako bi se izbegli potencijalni zdravstveni problemi.

Ugradnja zubnih implanata traje od pola sata do nekoliko sati u zavisnosti od broja šrafova koji se ugrađuju. Pre ugradnje neophodno je uraditi rendgen snimak kako bi se utvrdila količina kosti i položaj sinusa ukoliko je ugradnja implanta u gornjoj vilici u pitanju. Nakon ugradnje zubnog implanta na prednjim zubima, stavlja se privremena krunica, a potom se izrađuje trajna. Važno je napomenuti da pacijent sam bira izgled svojih zuba, nijansu, veličinu, oblik pa se stomatolog rukovodi time u procesu izrade zubne krunice.

Kada se utvrdi da su uslovi optimalni, sam proces ugradnje zubnih implantata varira od pola sata do nekoliko sati, zavisno o broju šrafova koji se postavljaju. Pre same ugradnje, sprovodi se rendgen snimak kako bi se precizno utvrdila količina kosti i položaj sinusa. Nakon uspešne ugradnje, na prednjim zubima postavlja se privremena krunica koja omogućava pacijentu funkcionalnost i estetiku, pa može odmah da se vrati svakodnevnim akrivnostima.. Potom sledi izrada trajne zubne krunice, gde pacijent ima aktivnu ulogu u odabiru izgleda svojih zuba – nijanse, veličine, i oblika. Stomatolog se pažljivo rukovodi ovim preferencijama tokom procesa izrade zubne krunice.

Na zubni implant se mogu ugraditi bezmetalne ili metalo-keramičke krunice, gde je jedina razlika u estetici i materijalu od koga su napravljene. Uzmite u obzir da se na obodu metalo-keramičke krunice obično nalazi metalna linija, koja sa vremenom, prilikom povlačenja desni postaje vidljiva. Desni u dodiru sa metalom posle određenog vremena kreću da tamne, pa se ova vrsta krunice ne preporučuje za prednje zube.

Ovaj sveobuhvatan pristup garantuje pacijentima siguran i optimalan rezultat, istovremeno pružajući prostor za individualni izraz i zadovoljstvo s izgledom njihovih novih zuba.

U jednom danu možemo da vam ugradimo zubne implante i zubne krunice

Danas u ordinaciji QUEEN koristimo digitalne postupke ugradnje implantata. To nam omogućava da odmah nakon ugradnje implantata, u istoj poseti, dobijete i privremene zube. 

 U nekim slučajevima ugradnja zubnog implanta se može obaviti u jednoj poseti Stomatološkoj ordinaciji QUEEN, ali postoje i slučajevi gde je potrebno višemesečno multidisciplinarno lečenje. Čak i kod potpune bezubosti ova procedura obavlja se brzo i to u dve faze sa tromesečnom pauzom. U međuvremenu, pacijent dobija privremenu protezu ili most, tako da sama ugradnja zubnog implanta ne utiče na svakodnevni život.

 

Da li je ugradnja implanta bolna?

Kod ugradnje zubnog implanta najčešće se koristi lokalna anestezija i zato je ovaj proces apsolutno bezbolan.

Šta je sve potrebno uraditi pre ugradnje zubnih implanta?

Pre hirurškog zahvata i ugradnje zubnih implanata poželjno je da se uradi mobilna zubna proteza ili folija koja pokazuje položaj budućih zuba, međusobni odnos zuba pri govoru i zagrizu, položaj usne, raspon između gornje i donje vilice, tzv. međuvilični odnos.

Ovi faktori značajno utiču na plan terapije i daju jasan uvid u buduću krajnju situaciju. Najbolje je da se konačan plan terapije donese upravo u ovom trenutku. Ovakvim pristupom izbegavamo potencijalne greške koje se mogu javiti u toku terapije, a koje su posledica nedovoljnog ili neadekvatnog planiranja celog procesa ugradnje zubnog implanta. 

Detaljne informacije o cenama ugradnje zubnih implanata možete pogledati na ovoj web stranici: Zubni implanti cena

Ugradnja implanta faze:

Ugradnja zubnog implanta se najčešće sastoji od tri faze:

  1. Prva faza se sastoji od hirurške ugradnje implanta u kost ako je ona zadovoljavajuće strukture i gustine. Zubni implant ima ulogu korena zuba. Implant se tada ugrađuje ispod desni u ravni sa kosti. Na taj način se implant štiti od opterećenja dok se ne oseointegriše tj. ne zaraste. Na kraju procesa zarastanja, zubni implant se mora hirurški otvoriti.
  2. U drugoj fazi, hirurg proverava da li se zubni implant uspešno oseointegrisao tj., spojio sa kosti. Ukoliko jeste, na zubni implant potom stavlja nastavak koji drži krunicu zuba pod određenim uglom i on se zove abatment. Abamenti dolaze u raznim oblicima. Nabavljaju se od proizvođača ili se prave po meri pacijenta u zubnoj laboratoriji.
  3. Treća faza podrazumeva postavljanje zubne navlake (zubnih metalokeramičkih ili bezmetalnih keramičkih krunica) i obavlja se posle zarastanja desni oko abatmenta.

Istraživanja su pokazala da se potrebna kapica za zarastanje može postaviti u isto vreme kad i sam zubni implant. Ovaj način ima neka svoja ograničenja ali se ovim izbegava potreba za drugom operacijom prilikom koje se razotkriva zubni implant. Bez obzira koji način da izaberete implantu je i dalje potrebno određeno vreme za oseointegraciju.

Kako teče proces ugradnje zubnih implanata posle donošenja odluke o terapiji?

Nakon izrade detaljnog plana terapije pacijent dobija sve neophodne lekove kao obaveznu pripremu za sam hirurško-implantski zahvat.  Kada pacijent obavi pripremu za ugradnju zubnog implanta proces ugradnje titanijumskih šrafova može da počne. Ako je potrebno vađenje zuba, ono se obavlja prvog dana, a ugradnja implanta može da se završi u istom danu ili dva do tri dana kasnije kada rane zarastu. Pre samog zahvata ugradnje implanata pacijenti potpisuju saglasnost i pristanak na implantološku proceduru.

Koje su procedure posle ugradnje titanijumskih šrafova u kost?

Nakon ugradnje odgovarajućih šrafova u kost, pacijent dolazi na kontrolu i naredna četiri meseca provodi čekajući da šrafovi srastu sa kostima. Kod totalne bezubosti i većih parcijalnih bezubosti uvek se obezbeđuje privremena proteza koju će pacijenti nositi u periodu srastanja implanata. Ako su ugrađeni kvalitetniji zubni implanti (npr. Straumann BLX) pacijentima je moguće obezbediti privremeni most koji je ušrafljen i nepokretan, tako da pruža mnogo veći komfor i komoditet nego privremena proteza.

Kompjuterski vođena ugradnja zubnih implanata

Nova IT rešenja i tehnologije, poput navigacione implantologije, omogućavaju da se proces ugradnje zubnih implanata obavi uz kontrolu kompjutera, posmatranjem prolaska implanta kroz kost na ekranu.

Umešanost kompjuterske tehnologije je značajno i za izradu hirurških stentova na osnovu kojih hirurg ugrađuje zubne implante prema precizno određenim pozicijama.

Šta se događa nakon ugradnje zubnog implanta?

Tokom prvih nekoliko meseci nakon ugradnje zubnih implanata postaće jasno da li su se implanti perfektno integrisali u kost. Stomatološka ordinacija Cjetković je do sada imala izuzetno visok stepen uspešnosti ugradnje zubnih implanata, jer pre svake ugradnje obavljamo detaljne i precizne stručne analize stanja pacijenta. Integracija implanta značajno utiče na zdrav način života pacijenta i to je primarni motiv kojim se vodimo.

Benefiti koje pacijentima donosi ugradnja zubnih implanata

Najbolji zubni implanti vraćaju sve funkcije prirodnih zuba i njihovu estetiku. Zubne implante koje mi ugrađujemo je nemoguće razlikovati od prirodnih zuba pacijenta.

Gubitak zuba je česta pojava koja nastaje kao posledica koje donosi karijes, preveliko trošenje ili pucanje zuba, neadekvatna oralna higijena ili parodontitis. Gubitak zuba predstavlja ozbiljan estetski i zdravstveni problem za svakog pojedinca koji pored nezadovoljstva estetskim izgledom usne duplje, nije u mogućnosti da konzumira sve prehrambene namirnice.

Pravo i jedino rešenje u toj situaciji je ugradnja zubnih implanata, čiji se postupak ugradnje sastoji od već objašnjenih faza. Zubni implanti zamenjuju koren zuba koji nedostaje i predstavljaju osnovu za zubnu nadoknadu ili most koji se ugrađuje na njega.

Ugrađeni zubni implanti mogu godinama podneti velika opterećenja, a neki od njih imaju i doživotnu garanciju.

Koliki je period „srastanja“ dentalnog implanta sa kosti?

Period integracije ugrađenog implanta u kosti se zove oseointegracija.
U ovom periodu dolazi do brojnih promena u koštanom tkivu na ćelijskom nivou. Uzajamno dejstvo dobre hirurške tehnike i adekvatnog odgovora organizma će rezultovati uspešnu implantaciju.
Osnovni uslovi da se postigne adekvatna oseointegracija implanta sa kosti su hirurški rad sa što je moguće manje traume za kost, mirovanje ugrađenog implanta, dobra prokrvljenost ležišta u kosti, dobar odgovor organizma u smislu reparacije tkiva.
Nakon ugradnje zubnog implanta potrebno je čekati neko vreme kako bi se završila oseointegracija i kako bi se na implant mogla postaviti zubna krunica (navlaka), most ili proteza. Kada se implant ugrađuje u donju vilicu uglavnom čekamo oko 3 meseca, dok u gornjoj vilici čekamo od 3 do 4 meseca.
Ukoliko implant prilikom ugradnje nije imao primarnu stabilnost uvek sačekamo i nešto duže.

Koje stvari je potrebno uraditi pre same izrade dentalnih krunica?

Pre same izrade dentalnih krunica potrebno je da pacijent u saradnji sa stomatologom odabere boju, oblik i dužinu budućih dentalnih krunica. Stomatolozi u našoj ordinaciji će uvek pokazati primere različitih tipova krunica koji se razlikuju po kvalitetu, boji itd. Izrada dentalnih krunica na zubnim implantima počinje otvaranjem zubnih implanata i skeniranjem vilica. Ukoliko su preko dentalnih implanata bile postavljene krunice odmah nakon ugradnje zubnih šrafova, onda se privremene zubne krunice jednostavno skinu, uzme se otisak, a zatim se privremene dentalne krunice vraćaju na zubne implante. Nakon uzimanja otiska u laboratoriji, posebno se biraju abatmenti za svaki dentalni implant i nakon obrade abatmenta započinje izrada stalnih zubnih krunica.

Za izradu zubnih krunica potrebno je 5 do 14 dana. Pri samoj proceduri izrade implantno-protetskog rada koristimo digitalne postupke, te smo vreme izrade kao i potrebne korekcije znatno minimizirali. Nakon toga sledi završno pritezanje abatmenta u zubni implant i fiksiranje budućih zubnih krunica, čime se okončava čitav proces.

Ko donosi odluku o mogućnosti, mestu ugradnje i vrsti zubnog implanta?

Finalna odluka o ugradnji zubnih implanata mora da bude rezultat zajedničkog rada i analiza stomatologa i pacijenta. Želite da budete sigurni da je ugradnja zubnog implanta dobar izbor za vas? Kontaktirajte nas i dođite da se konsultujete sa našim ekspertima o ceni ugradnje implanta