Zubni implanti – ugradnja

Zubni implanti – ugradnja

Proces ugradnje zubnih implanta započinje stomatološkim pregledom koji se obavlja u ordinaciji i analizom ortopanskog snimka. Ukoliko se nakon konsultacija sa stomatologom pacijent opredeli za ugradnju zubnih implanata, upućuje se na obavezno snimanje 3D ortopana (CBCT snimak tačne regije).

Nakon analize 3D ortopana ili CBCT snimka stomatolog utvrđuje da je struktura i gustina (širina i visina zubne kosti u regiji gde se ugrađuje šraf) zubne kosti zadovoljavajuća za ugradnju zubnog implanta. Veoma je važno da se utvrdi da položaj budućeg dentalnog šrafa u odnosu na nerve i vilične sinuse dobar i da neće prouzrokovati određene zdravstvene probleme.

Šta je sve potrebno uraditi pre samog hirurškog zahvata?

Pre hirurškog zahvata i ugradnje zubnih implanata poželjno je da se uradi mobilna zubna proteza ili folija koja pokazuje položaj budućih zuba, međusobni odnos zuba pri govoru i zagrizu, položaj usne, raspon između gornje i donje vilice, tzv. međuvilični odnos.

Ovi faktori značajno utiču na plan terapije i daju jasan uvid u buduću krajnju situaciju. Najbolje je da se konačan plan terapije donese upravo u ovom trenutku. Ovakvim pristupom izbegavamo potencijalne greške koje se mogu javiti u toku terapije, a koje su posledica nedovoljnog ili neadekvatnog planiranja celog procesa ugradnje zubnog implanta.

Kako teče proces ugradnje zubnih implanata posle donošenja odluke o terapiji?

Nakon izrade detaljnog plana terapije pacijent dobija sve neophodne lekove kao obaveznu pripremu za sam hirurško-implantski zahvat.  Kada pacijent obavi pripremu za ugradnju zubnog implanta proces ugradnje titanijumskih šrafova može da počne. Ako je potrebno vađenje zuba, ono se obavlja prvog dana, a ugradnja implanta može da se završi u istom danu ili dva do tri dana kasnije kada rane zarastu. Pre samog zahvata ugradnje implanata pacijenti potpisuju saglasnost i pristanak na implantološku proceduru.

Koje su procedure posle ugradnje titanijumskih šrafova u kost?

Nakon ugradnje odgovarajućih šrafova u kost, pacijent dolazi na kontrolu i naredna četiri meseca provodi čekajući da šrafovi srastu sa kostima. Kod totalne bezubosti i većih parcijalnih bezubosti uvek se obezbeđuje privremena proteza koju će pacijenti nositi u periodu srastanja implanata. Ako su ugrađeni kvalitetniji zubni implanti (npr. Straumann BLX) pacijentima je moguće obezbediti privremeni most koji je ušrafljen i nepokretan, tako da pruža mnogo veći komfor i komoditet nego privremena proteza.

Koliki je period „srastanja“ dentalnog implanta sa kosti?

Period integracije ugrađenog implanta u kosti se zove oseointegracija.
U ovom periodu dolazi do brojnih promena u koštanom tkivu na ćelijskom nivou. Uzajamno dejstvo dobre hirurške tehnike i adekvatnog odgovora organizma će rezultovati uspešnu implantaciju.
Osnovni uslovi da se postigne adekvatna oseointegracija implanta sa kosti su hirurški rad sa što je moguće manje traume za kost, mirovanje ugrađenog implanta, dobra prokrvljenost ležišta u kosti, dobar odgovor organizma u smislu reparacije tkiva.
Nakon ugradnje zubnog implanta potrebno je čekati neko vreme kako bi se završila oseointegracija i kako bi se na implant mogla postaviti zubna krunica (navlaka), most ili proteza. Kada se implant ugrađuje u donju vilicu uglavnom čekamo oko 3 meseca, dok u gornjoj vilici čekamo od 3 do 4 meseca.
Ukoliko implant prilikom ugradnje nije imao primarnu stabilnost uvek sačekamo i nešto duže.

Koje stvari je potrebno uraditi pre same izrade dentalnih krunica?

Pre same izrade dentalnih krunica potrebno je da pacijent u saradnji sa stomatologom odabere boju, oblik i dužinu budućih dentalnih krunica. Stomatolozi u našoj ordinaciji će uvek pokazati primere različitih tipova krunica koji se razlikuju po kvalitetu, boji itd. Izrada dentalnih krunica na zubnim implantima počinje otvaranjem zubnih implanata i skeniranjem vilica. Ukoliko su preko dentalnih implanata bile postavljene krunice odmah nakon ugradnje zubnih šrafova, onda se privremene zubne krunice jednostavno skinu, uzme se otisak, a zatim se privremene dentalne krunice vraćaju na zubne implante. Nakon uzimanja otiska u laboratoriji, posebno se biraju abatmenti za svaki dentalni implant i nakon obrade abatmenta započinje izrada stalnih zubnih krunica.

Za izradu zubnih krunica potrebno je 5 do 14 dana. Pri samoj proceduri izrade implantno-protetskog rada koristimo digitalne postupke, te smo vreme izrade kao i potrebne korekcije znatno minimizirali. Nakon toga sledi završno pritezanje abatmenta u zubni implant i fiksiranje budućih zubnih krunica, čime se okončava čitav proces.

Kompjuterski vođena ugradnja zubnih implanata

Nova IT rešenja i tehnologije, poput navigacione implantologije, omogućavaju da se proces ugradnje zubnih implanata obavi uz kontrolu kompjutera, posmatranjem prolaska implanta kroz kost na ekranu.

Umešanost kompjuterske tehnologije je značajno i za izradu hirurških stentova na osnovu kojih hirurg ugrađuje zubne implante prema precizno određenim pozicijama.

Šta se događa nakon ugradnje zubnog implanta?

Tokom prvih nekoliko meseci nakon ugradnje zubnih implanata postaće jasno da li su se implanti perfektno integrisali u kost. Stomatološka ordinacija Cjetković je do sada imala izuzetno visok stepen uspešnosti ugradnje zubnih implanata, jer pre svake ugradnje obavljamo detaljne i precizne stručne analize stanja pacijenta. Integracija implanta značajno utiče na zdrav način života pacijenta i to je primarni motiv kojim se vodimo.

Benefiti koje pacijentima donosi ugradnja zubnih implanata?

Najbolji zubni implanti vraćaju sve funkcije prirodnih zuba i njihovu estetiku. Zubne implante koje mi ugrađujemo je nemoguće razlikovati od prirodnih zuba pacijenta.

Gubitak zuba je česta pojava koja nastaje kao posledica koje donosi karijes, preveliko trošenje ili pucanje zuba, neadekvatna oralna higijena ili parodontitis. Gubitak zuba predstavlja ozbiljan estetski i zdravstveni problem za svakog pojedinca koji pored nezadovoljstva estetskim izgledom usne duplje, nije u mogućnosti da konzumira sve prehrambene namirnice.

Pravo i jedino rešenje u toj situaciji je ugradnja zubnih implanata, čiji se postupak ugradnje sastoji od već objašnjenih faza. Zubni implanti zamenjuju koren zuba koji nedostaje i predstavljaju osnovu za zubnu nadoknadu ili most koji se ugrađuje na njega.

Ugrađeni zubni implanti mogu godinama podneti velika opterećenja, a neki od njih imaju i doživotnu garanciju.

Ko donosi odluku o mogućnosti, mestu ugradnje i vrsti zubnog implanta?

Finalna odluka o ugradnji zubnih implanata mora da bude rezultat zajedničkog rada i analiza stomatologa i pacijenta. Želite da budete sigurni da je ugradnja zubnog implanta dobar izbor za vas? Kontaktirajte nas i dođite da se konsultujete sa našim ekspertima.