Dentalni mostovi

Nedostatak jednog ili više zuba, osim što bitno ugrožava kvalitet Vašeg oralnog zdravlja, funkciju žvakanja i govora, ozbiljno narušava i lepotu Vašeg osmeha. Posledice nedostatka zuba se ogledaju u promeni položaja preostalih zuba (što indukuje poremećaj zagrižaja), problem u viličnim zglobovima, povećan rizik od nastanka parodontalnih oboljenja…

dentalni_mostoviNedostatak jednog ili grupe zuba se uspešno sanira mostovima izrađenim od metal – keramike ili čiste “zirkonia” keramike kojom su zadovoljeni visoki estetski zahtevi i funkcionalna komponenta prirodnog zubnog niza. “Popunjavajući” prostor nedostajućih zuba, dentalni most čuva integritet postojećih zuba. Za razliku od zubne proteze, zubni mostovi su cementirani na zube nosače i ne mogu se vaditi iz usta.

Zubni mostovi se najčešće rade od cirkon bezmetalne keramike a mogu da se rade i kao metalokeramički mostovi.

Vrste zubnih mostova

Postoji vise vrsta dentalnih mostova. Najčešći i najstabilniji dentalni mostovi su tradicionalni, koji uključuju po dve keramičke krunice sa svake strane bezubog prostora i naravno u bezubom prostoru. Da bi se uradio ovakav keramički most potrebno je izbrusiti susedne zube tj. zube nosače. Viseći dentalni mostovi imaju nosače samo sa jedne strane.

Izrada zubnih mostova

Sam proces izrade dentalnih mostova je relativno jednostavan i sličan izradi dentalnih krunica.

U prvoj poseti pripremamo zube nosače za izradu budućeg mosta. Potom na zube postavljamo privremeni most, koji ćete nositi dok definitivni most ne bude gotov, i sa kojim možete neometano da obavljate svakodnevne aktivnosti. Potom uzimamo otisak za izradu dentalnog mosta. Otisak ide u zubotehničku laboratoriju gde se dentalni most dalje izrađuje pomoću kompjuterskog CAD – CAM sistema. Tokom narednih poseta Vas proveravamo preciznost izrade Vašeg dentalnog mosta, i uklapamo boju i oblik mosta prema prirodnim zubima. Poslednja faza je cementiranje keramičkog mosta na zube nosače.

Cena i održavanje

Cena dentalnih mostova varira i zavisi od materijala koji je upotrebljen za izradu mosta. Održavanje dentalnog mosta je jednostavno i podrazumeva uobičajeno čišćenje sa četkicom i interdentalnim četkicama. Dentalni mostovi mogu da traju  10 – 15 godina, a ponekada i duže.

 

Posetite nas na adresi: Ulica Jurija Gagarina 26a V/14 – Novi Beograd, Srbija

Telefoni stomatološke ordinacije:
tel: 011/2289-229
mob: 063/237-075
e-mail: info@dentaltourism.rs

 

,
English