Kada ću da dobijem nove zube?

Najčešće pitanje i veoma važna stavka je kada će pacijenti dobiti nove zube. Obradovaćemo vas – pomoću savremene tehnologije koju svakodnevno koristimo u ordinaciji Cvjetković, nove zube možete dobiti odmah nakon ugradnje implantata. U tom slučaju planiranje radimo retrogradno. Skeniramo vaše vilice i pomoću softvera izrađujemo privremene krunice i hirurške stentove koji će omogućiti precizno postavljanje implanta u unapred određenu poziciju za datu krunicu. Nakon završene ugradnje, na implant fiksiramo unapred izrađenu krunicu.

Prilikom planiranja terapije implantima u bezubim vilicama, potrebno je prvo sagledati i opredeliti se za odgovarajuće buduće protetske nadoknade (most, uslovno fiksni most, proteza i slično). Za taj korak neophodan je detaljan pregled pacijenta u ordinaciji, analiza položaja gornje i donje vilice, kao i razmaka između njih u vertikalnom smeru (visina zagrižaja). Veoma je važno razmotriti trenutnu liniju smeha kod pacijenta i proceniti budući estetski izgled sa nadoknadama. Zato je poželjno da se prvo urade privremene proteze koje će biti putokaz daljeg rada.

Ovakve proteze mogu da se koriste za izradu hirurških stentova, pomoću kojih se implanti ugrađuju u unapred određen i najprecizniji položaj u kosti. Osim precizne ugradnje implanata, ova tehnologija omogućava da pacijent odmah nakon intervencije dobije privremeni most. Time su eliminisane kasnije procedure otiskivanja ili skeniranja implantata, izrada i proba privremenih mostova i ponovni rad sa svežim hirurškim  ranama.  Pacijent po izlasku iz ordinacije odmah ima zube i može svakodnevno normalno da funkcioniše dok traje oseointegracija implanta sa kosti. 

Ovakva tehnika je za pacijenta znatno komfornija, ali zahteva kompletnu digitalizaciju postupka, odabir posebne vrste implantata a samim tim povećava ukupnu cenu terapije.