Ne, nije. Otok je normalna pojava nakon svake hirurške intervencije (apikotomija, hirurško vađenje zuba, ugradnja implanta, nadogradnja kosti) i nastaje kao odgovor tkiva na traumu. Takav otok se naziva „hladni“ otok, ne predstavlja infekciju, niti zahteva terapiju. Spontano se povlači nakon 4 do 7 dana.

Uobičajeno je da se nakon i pre hirurške intervencije daju određeni lekovi protiv otoka te ga oni donekle suprimiraju. Pojavu otoka treba da imate u vidu zbog eventualnog planiranja vaših socijalnih kontakata. Ali nema potrebe da vas otok ovog tipa zabrinjava jer je zdravstveno bezopasan.

Tag: hirurške intervencije