Hirurško vađenje umnjaka izgleda slično bilo kojoj drugoj oralno hirurškoj operaciji. Nakon adekvatne dijagnoze i terapijskog plana pristupa se intervenciji.

Prvi korak je priprema pacijenta, davanje anestezije, odgovarajućih lekova protiv bolova i otoka. Sledi priprema sterilnog radnog polja. Umnjaku se pristupa tako što se odignu desni, eventualno ukloni manji deo vilične kosti ili se preseče i ceo zub. Nakon vađenja zuba, rana se ušije, a konci obično uklanjanju nakon 7 dana. 

Za svo vreme rada pacijent je pod anestezijom, ne oseća nikakve bolove. Ukoliko se seku umnjak ili kost neophodno je da radi stomatoloska mašina a to se čuje i izgleda poput uobičajene popravke zuba.

Tag: hirurško vađenje umnjak