Lečenje ovih infekcija zavisi od više faktora:

– veličine infekcije;

– toka infekcije (da li je akutna ili hronična)

– starosti pacijenta i eventualnog prisustva opštih oboljenja.

Prvi korak je uglavnom konzervativno lečenje infekcije(bez hirurgije), posebno kod hroničnih infekcija. Ono podrazumeva „lečenje živca“, odnosno endodontsku terapiju koja je u većini situacija uspešna i dovoljna. 

Kada nije moguće endodontsko lečenje ili ono ne bude uspešno (a ponekad postoje objektivni razlozi zašto ne bude uspešno), pristupa se hirurškoj intervenciji – apikotomija ili resekcija vrha korena.

Na svu sreću veoma retko, infekcija na vrhu korena se završava vađenjem zuba.

Tags: lečenje infekcije, lečenje infekcije na vrhu korena