Izvadili ste zub i nastupa period zarastanja. Nažalost ni sada nismo potpuno mirni – ni vi ni mi stomatolozi, jer brojne komplikacije mogu da nastanu i nakon uspešnog vađenja zuba. 

Najčešće nakon prestanka dejstva anestezije, rana izvađenog zuba počinje da boli. Ovaj bol, umerenog intenziteta daje okolno meko tkivo i prekinuta vlakna koja su povezivala zub sa kosti. Bol se uglavnom smiruje na uobičajene analgetike. 

Ukoliko je bol izuzetno jak, oko drugog dana nakon vađenja zuba, najčešće govorimo o alveolitu. U daljem tekstu ćemo ovu komplikaciju posebno obraditi.

Ukoliko nakon vađenja zuba bol ne prestaje već se pojačava u narednim danima, uvek treba isključiti mogućnost zaostatka dela zuba u alveoli ili preloma dela okolne kosti. Takvi delovi često vode u infekciju rane i time se i bol pojačava. 

Infekcija rane nakon vađenja zuba jeste moguća i neprijatna komplikacija. Pristupa se traženju i eliminaciji uzroka infekcije, ordiniranju antibiotika i daljem praćenju do smirivanja simptoma. 

Moguće je i da pacijent nakon vađenja zuba dođe kući i u periodu kada slabi dejstvo anestezije dolazi do obilnog krvarenja. Svako krvarenje mora da se sanira odmah nakon vađenja zuba, što posebno važi za pacijente sa oboljenjima krvi i za one koji uzimaju terapiju za razređivanje krvi. Ovakvi pacijenti su unapred, u odnosu na svoj zdravstveni status, pripremljeni za vađenje zuba.

Ukoliko osetite jak bol ili bilo koju drugu senzaciju u periodu zarastanja rane nakon vađenja zuba, potrebno je da se javite stomatologu kako bi eventualna komplikacija bikla sanirana.

Tag: nakon vađenja zuba