Modrice su relativno česte nakon hirurške intervencije u ustima. Te intervencije mogu da budu obično vađenje zuba, hirurško vađenje zuba, presecanje vrha korena (apikotomija), hirurško vađenje umnjaka ili bilo koja druga intervencija.

Modrice mogu da nastanu zbog brojnih razloga – povreda krvnog suda u toku intervencije, prirodne slabosti i pojačane propustljivosti krvnih sudova, kod brojnih oboljenja krvi ili krvnih sudova i slično. Mogu da se jave kao tačkice, trakice, mrlje ili kao klasična modrica.

U početku su mrko ljubičaste boje, potom prelaze u plavkastu, zelenkastu, žutu boju i na kraju koža iznad prethodne modrice poprima svoju normalnu boju. 

U večini situacija, kod inače zdravih pacijenata, modrica nije nešto što nas mnogo zabrinjava, iako može da bude dobra podloga za razvoj infekcije. 

U slučaju nastanka modrice uobičajeno ordiniramo antibiotike.

Tag: modrice