Veličine i vrste zubnih implanta u odnosu na broj faza i veličinu hirurškog zahvata

Vrste zubnih implanta u odnosu na broj faza i veličinu hirurškog zahvata

Na osnovu vrste postupka ugradnje vrši se kategorizacija zubnih implanta koji se koristi za njihovo pozicioniranje. U tom pogledu, postoje jednofazni ili dvofazni.

Jednofazni implanti

Jednofazna procedura podrazumeva hirurško postavljanje dužeg implantata u vilicu, u nivou desni, nakon čega implantat zarasta sa desnima ostavljajući glavu implanta vidljivom. Posle nekoliko meseci lečenja, dolazi do postavljanja zubnog implanta bez potrebe za manjom operacijom kako bi se došlo do glave implantata.

Dvofazni implanti

Dvofazna procedura podrazumeva operaciju postavljanja implantata u kost vilice koju sledi zarastanje desni. Nekoliko meseci nakon lečenja, obavlja se manja operacija kako bi se prikačio abatment na sam implant.

Endostalni implanti

Postavljeni u kosti vilice, endostalni implanti su vrsta zubnog implantata koji se najčešće koriste kao tip dvofazne procedure. Postavljaju se prvenstveno kao alternativa mostovima. Oni uključuju tip navoja ili cilindrični tip.

Subperiostalni implanti

Poput endostalnih, subperiostalni implanti se postavljaju preko desni u kost vilice, čije je metalno postolje vidljivo i izloženo održavanju. Ove vrste zubnih implanta se koriste za jednofazne zahvate, prvenstveno kako bi držali protezu na mestu kod pacijenata koji nemaju dovoljnu visinu vilične kosti.

 

Spoljašnjost

Iako je veliki broj vrsta zubnih implanta napravljen od titanijuma, površina koja utiče na dugoročnu integraciju, stabilnost i uspešnost tretmana može varirati.

zubnih implanta

Porozna površina doprinosi boljem kontaktu sa vilicom nego površina od titanijuma. Druge površine mogu obuhvatati peskiranu građu, površinu od titanijuma sa mikroizolacijom ili slojem kalcijuma.

 

Konektori

Implanti se takođe mogu kategorizovati na osnovu oblika, tj. vrste glave. Svi implanti zahtevaju deo za restauraciju i pričvršćivanje. U tom pogledu, postoje tri vrste konektora:

Unutrašnji heksogonalni konektori – oblikovan kao šestougao, ovaj konektor predstavlja otvor u koji se zubni implantat postavlja i pričvršćuje.

Spoljašnji heksogonalni konektori – poseduju izbočinu na samom implantatu na koji se fiksira zubni implantat.

Unutrašnji oktagonalni konektori – u obliku osmougaonika; u ovaj otvor, poput zavrtnja, u samom implantatu se pričvršćuje zub.

 

Veličine zubnih implanta

Drugi način za kategorizaciju implantata zasniva se na njihovoj veličini odnosno platformi, koja diktira poziciju gde se mogu postaviti u vilici. Međutim, svaki slučaj je različit, a pojedinačni razmaci i dostupnost viličnoj kosti mogu diktirati upotrebu različitih vrsta zubnih implanta. S tim u vezi, postoje sledeće vrste zubnih implantata:

Standardna platforma – standardni zubni implanti imaju veličinu od 3,5 milimetara do 4,2 milimetara u prečniku. Ovi komparativno kraći i uži implanti se najčešće postavljaju u prednjem delu usta.

Široka platforma – široki platformni zubni implanti variraju u veličini od 4,5 milimetara do 6 milimetara u prečniku i nalaze se prvenstveno u zadnjem delu usta.

Mini platforma – ova vrsta zubnih implantata se kreću od 2 milimetara do 3,5 milimetara u veličini. Postavljaju se prvenstveno kod pacijenata sa nedovoljnim prostorom između njihovih zubnih korena kako bi se prilagodili većoj veličini. Takođe se mogu postaviti i kod pacijenata koji nemaju dovoljnu gustinu kostiju.

 

Vrste zubnih implantata su brojne, a s obzirom na više različitih faktora, vaš stomatolog specijalista će vam pomoći u izboru jedne od vrsta zubnih implantata kako biste povratili svoj prelep osmeh.

,
English