Zubni Implanti Procedura

Zubni Implanti Procedura

Zubni implanti procedura ugradnje?

Zubni implanti kao i većina postupaka oko ugradnje zubnog implanta se izvodi u ordinaciji. Kod ugradnje zubnog implanta najčešće se koristi lokalna anestezija. Dodatni hirurški zahvati kao što su manja povećanja kosti mogu da se rade zasebno ili u isto vreme kad i ugradnja zubnog implanta. Važno je za napomenuti da se svaki hirurški zahvat razlikuje od drugog ovisno o kliničkoj situaciji, stoga su neophodni pregledi (poželjno sa snimcima) radi usklađivanja tretmana sa pacijentovim željama i stomatološkom praksom.

Ugradnja zubnog implanta u tri koraka i zašto?

Najčešća praksa kod ugradnje zubnog implanta je ugrađivanje implanta u tri koraka.
1. Prva faza se sastoji od hirurške ugradnje implanta u kost (ako je ima dovoljno) i taj implant ima ulogu korena zuba. Implant se tada ugrađuje u ravnini sa kosti, ali ispod desni. To štiti implant od opterećenja dok se ne oseointegriše tj. ne zaraste. Na kraju procesa zarastanja, implant se mora hirurški opet otvoriti.
2. U drugoj fazi, hirurg proverava ako se implant uspešno oseointegrisao tj., spojio sa kosti. Sledeći korak je da se na sam zubni implant stavlja nastavak na implant koji drži krunicu zuba pod određenim uglom i on se zove abatment. Abamenti dolaze u raznim oblicima i mogu biti nabavljeni od proizvođača ili napravljeni po meri pacijenta u zubnoj laboratoriji.
3. Nakon toga desni se ostave da zarastu oko abatmenta nakon čega stomatologu ostaje pristup samom implantu potreban za završnu fazu postavljanja zubne navlake tj. zubnih metalokeramičkih ili bezmetalnih keramičkih krunica.

Istraživanja su pokazala da se potrebna kapica za zarastanje može postaviti u isto vreme kad i sam zubni implant. Ovaj način ima neka svoja ograničenja ali se ovim izbegava potreba za drugom operacijom prilikom koje se razotkriva zubni implant. Bez obzira koji način da izaberete implantu je i dalje potrebno određeno vreme za oseointegraciju.

Procenat uspešnosti ugradnje zubnih implantata?

Uprkos decenijama kliničkih i naučnih istraživanja, procenat uspeha u terapiji i ugradnji zubnih implantata nije 100%. Međutim, razvojem implantoloških disciplina, tehnologije i samih hirurško – protetskih smernica, procenat uspeha ugradnje i trajnosti zubnih implantata u ustima je znatno povećan. Danas, stopa uspeha se kreće iznad 90% na svetskom nivou.
Naravno, na uspešnost ugradnje zubnih implantata i dugoročnost ovakvih nadoknada utiče mnogo faktora. Ukoliko zubni implant nije uspešno oseointegrisan (srastao za Vašu kost), možda će biti neophodno da se ukloni. U brojnim situacijama, drugi implant može ponovo da se ugradi u Vašu kost, ali takva situacija može zahtevati period mirovanja i koštanog zarastanja ili neke od procedura nadoknade izgubljenog koštanog tkiva.

English