Kada ću da dobijem nove zube?

Kada dobiti nove zube

Odmah do novih zuba?

Najčešće pitanje i veoma važna stavka je kada će pacijenti dobiti nove zube. Obradovaćemo vas – pomoću savremene tehnologije koju svakodnevno koristimo u ordinaciji QUEEN, nove zube možete dobiti odmah nakon ugradnje implantata. U tom slučaju planiranje radimo retrogradno. Skeniramo vaše vilice i pomoću softvera izrađujemo privremene krunice i hirurške stentove koji će omogućiti precizno postavljanje implanta u unapred određenu poziciju za datu krunicu. Nakon završene ugradnje, na implant fiksiramo unapred izrađenu krunicu.

Prilikom planiranja terapije implantima u bezubim vilicama, potrebno je prvo sagledati i opredeliti se za odgovarajuće buduće protetske nadoknade (most, uslovno fiksni most, proteza i slično). Za taj korak neophodan je detaljan pregled pacijenta u ordinaciji, analiza položaja gornje i donje vilice, kao i razmaka između njih u vertikalnom smeru (visina zagrižaja). Veoma je važno razmotriti trenutnu liniju smeha kod pacijenta i proceniti budući estetski izgled sa nadoknadama. Zato je poželjno da se prvo urade privremene proteze koje će biti putokaz daljeg rada.

Ovakve proteze mogu da se koriste za izradu hirurških stentova, pomoću kojih se implanti ugrađuju u unapred određen i najprecizniji položaj u kosti. Osim precizne ugradnje implanata, ova tehnologija omogućava da pacijent odmah nakon intervencije dobije privremeni most. Time su eliminisane kasnije procedure otiskivanja ili skeniranja implantata, izrada i proba privremenih mostova i ponovni rad sa svežim hirurškim  ranama.  Pacijent po izlasku iz ordinacije odmah ima zube i može svakodnevno normalno da funkcioniše dok traje oseointegracija implanta sa kosti. 

Ovakva tehnika je za pacijenta znatno komfornija, ali zahteva kompletnu digitalizaciju postupka, odabir posebne vrste implantata a samim tim povećava ukupnu cenu terapije.

Da li mogu da dobijem zub odmah nakon ugradnje implantata?

Postoji mogućnost da se na ugrađeni implant odmah postavi privremena krunica. Ona se koristi uglavnom kod prednjih zuba koji ne trpe pritisak žvakanja. Mora da bude izmodelovana tako da nema kontakt sa susednim zubima niti sa zubima suprotne vilice prilikom kretnji donje vilice. Privremena kruna se u ovakvim situacijama izrađuje samo zbog estetike, nikako zbog funkcije.

U suprotnom, pomenuti žvačni kontakti ako ih ima, mogu dovesti do neuspeha implantacije i labavljenja implanta. Posebno u periodu od oko 4 do 5 nedelja nakon njegove ugradnje. Zbog toga je veoma važno da tokom oseointegracije dentalnog implanta ne odgrizate nikakvu hranu, već da je seckate i gotove zalogaje prebacujete na bočne zube.

Da bi bilo moguće uraditi privremenu krunu neophodno je i da implant ima određenu stabilnost prilikom ugradnje. Ukoliko je nema (mekana kost, hirurški suviše prošireno ležište), privremena kruna se nikako ne postavlja, već se implant u potpunosti prekriva sa desnima i čeka period da sraste sa kosti.

Spec. dr. stom. Mirela Cvjetković

Spec. dr. stom. Mirela Cvjetković