Zubna ordinacija estetske stomatologije - QUEEN​

Na ovoj stranici ćete naći najčešća pitanja pacijenata. Ukoliko vam je potrebno više informacija slobodno nas pozovite.

Ne, nije. Otok je normalna pojava nakon svake hirurške intervencije (apikotomija, hirurško vađenje zuba, ugradnja implanta, nadogradnja kosti) i nastaje kao odgovor tkiva na traumu. Takav otok se naziva „hladni“ otok, ne predstavlja infekciju, niti zahteva terapiju. Spontano se povlači nakon 4 do 7 dana.Uobičajeno je da se nakon i pre hirurške intervencije daju određeni lekovi protiv otoka te ga oni donekle suprimiraju. Pojavu otoka treba da imate u vidu zbog eventualnog planiranja vaših socijalnih kontakata. Ali nema potrebe da vas otok ovog tipa zabrinjava jer je zdravstveno bezopasan.

Ne, nije. Otok je normalna pojava nakon svake hirurške intervencije (apikotomija, hirurško vađenje zuba, ugradnja implanta, nadogradnja kosti) i nastaje kao odgovor tkiva na traumu. Takav otok se naziva „hladni“ otok, ne predstavlja infekciju, niti zahteva terapiju. Spontano se povlači nakon 4 do 7 dana.

Uobičajeno je da se nakon i pre hirurške intervencije daju određeni lekovi protiv otoka te ga oni donekle suprimiraju. Pojavu otoka treba da imate u vidu zbog eventualnog planiranja vaših socijalnih kontakata. Ali nema potrebe da vas otok ovog tipa zabrinjava jer je zdravstveno bezopasan.