Zubna ordinacija estetske stomatologije - QUEEN​

Najčešća pitanja

Na ovoj stranici ćete naći najčešća pitanja pacijenata. Ukoliko vam je potrebno više informacija slobodno nas pozovite.

Pacijenti ovu intervenciju često nazivaju i „presecanje korena“. Jedan deo intervencije se upravo i odnosi na presecanje i odstranjenje vrha korena. Često pitanje je zašto se radi apikotomija i koji je njen cilj. Pa da objasnimo. Ukoliko se karijes zuba ne sanira na vreme, dolazi do prolaska bakterija do zubnog živca a kroz živac i do vrha korena pa kroz njega u kost. U kosti bakterije prave infekciju koju nazivamo granulom. Tako nelečen granulom može da se širi i uvećava kroz kost. Granulom može da se leči i konzervativno, bez uključivanja hirurških intervencija. Ako takvo lečenje ne uspe, pristupa se apikotomiji, odnosno resekciji vrha korena. Hirurškim pristupom, u uslovima lokalne anestezije dođe se do vrha korena, isti se preseca i odstranjuje iz kosti zajedno sa granulomom (infekcijom). Zub (koren) se zatvara ili preko svog vrha ili iz kruničnog pravca i rana se ušije. Postoperativni tok je uobičajen kao i kod ostalih hirurških intervencija.