Zubne keramičke krunice su stomatološke nadoknade, koje se postavljaju na prethodno izbrušene zube. Izrađuju se tako da imaju izgled prirodnog zuba. Zubne keramičke krunice rehabilituju oštećene i polomljene zube koji se ne mogu nadograditi plombama. Kada postoji obimna destrukcija zuba, izrada keramičke krunice ponekad predstavlja jedino rešenje kojim možemo sačuvati zub u vilici. Primena keramičkih krunica nije ograničena samo na situacije u kojima je potrebna funkcionalna rehabilitacija. Koriste se i u situacijama kada je neophodno poboljšati estetski izgled zuba koji su neadekvatnog oblika, položaja i boje. Keramičke krunice se zbog svojih optičkih i estetskih karakteristika neprimetno uklapaju u prirodni zubni niz.

Sam proces izrade i materijal za izradu keramičkih krunica je zahtevan, stoga je i keramička krunica cena veća od cene metalokeramičke krunice. Zubnim keramičkim krunicama postižu se funkcionalna i estetska rehabilitacija zuba. Primena keramičkih krunica je pokrenula i primenu sve većeg broja mašina koje izrađuju krunice sa velikom preciznošću (CAD-CAM sistemi). Ovim sistemima možemo da izrađujemo kako bezmetalne , tako i metalokeramičke krunice.

Keramička krunica

Zubi na koje se postavljaju krunice moraju se prethodno pripremiti, to jest izbrusiti kako bi na njih mogla da se postavi krunica. Potom se uzima otisak brušenog zuba. Dalja izrada keramičke krunice se odvija u laboratoriji gde se pomoću CAD-CAM sistema skenira model brušenog zuba i podaci se virtuelno obrađuju. Na osnovu tih podataka frez mašina iz keramičkih diskova modeluje kapice (bazu) za keramičke krunice ili cele keramičke krunice sa svim svojim morfološkim karakteristikama.

Indikacije za izradu zubne keramičke krunice

– zubi sa nepravilnostima boje i oblika

– kada je zubna kruna prelomljena

– zubi koji se ne mogu popraviti plombiranjem

– kao član mosta kojim se nadoknađuju izgubljeni zubi

– kao keramička krunica na zubnom implantu…

Krunice se izrađuju od metala, zlata, porcelana, bezmetalne keramike ili cirkonijum keramike. Danas se najčešće rade bezmetalne krunice (sa keramičkom, uglavnom cirkonijumskom osnovom) i metalokeramičke krunice (sa metalnom osnovom). Postoje razne vrste keramičkih sistema koji se koriste za izradu potpuno keramičkih krunica. Zadnjih godina došlo je do znatnog razvoja čisto keramičkih sistema, odnosno krunica čiju osnovu čine posebne vrste keramike. Bezmetalne keramičke krunice, omogućile su veliki pomak u stomatologiji, najviše u estetskom smislu. Sa vrhunski izrađenim keramičkim krunicama u potpunosti postižete prirodan izgled zuba i estetski i funkcionalno. Bezmetalne keramičke krunice, kao što je pomenuto, izrađuju se kompjuterski, i kada se postave prilično su lake za održavanje.

Izrada zubne keramičke krunice je relativno složena. Zahteva edukovanost i stomatologa i tehničara. Takođe, krunica zahteva i veoma preciznu preparaciju zuba kao i besprekoran otisak ukoliko se izrađuje na taj način. Materijal od koga se izrađuju zubne krunice (keramičke ili metalokeramičke) diktiraju cenu nadoknade.

Vek trajanja keramičkih krunica koje su pravilno planirane, urađene i kada pacijent dobro održava oralnu higijenu može biti 10-15 godina, a ponekad i duže.

Posetite nas na adresi: Hercegovačka 19, 1/110 – Beograd (Savski venac)

Telefoni stomatološke ordinacije:
tel: 011/2289-229
mob: 069/2289-229

e-mail: stomatologija.info@gmail.com