Zubna ordinacija estetske stomatologije - QUEEN​

Na ovoj stranici ćete naći najčešća pitanja pacijenata. Ukoliko vam je potrebno više informacija slobodno nas pozovite.

UMNJACI

Ako imate neiznikao umnjak, ne znači da morate da ga vadite. Procena o tome da li vaditi impaktiran umnjak ili ne zavisi od brojnih faktora. Kod dece se uglavnom procenjuje da li umnjak može da nikne i da se smesti u zubni niz. Kod odraslih pacijenata u obzir se uzima postojanje eventualnih tegoba ili komplikacija koje umnjak izaziva, a znatnu ulogu imaju i godine pacijenta.

Najčešći razlog zašto se ovo dešava je da umnjak nema prostora u zubnom nizu da nikne. Takođe uzrok može biti i nepravilan položaj klice zuba, prisustvo prepreka na putu nicanja kao što su prekobrojni zubi, promene u kosti, zadebljanja sluzokože. U retkim situacijama neiznikle umnjake možemo da nađemo u sklopu neki generalizovanih bolesti i sindroma.

UMNJACI

Ako imate neiznikao umnjak, ne znači da morate da ga vadite. Procena o tome da li vaditi impaktiran umnjak ili ne zavisi od brojnih faktora. 

Kod dece se uglavnom procenjuje da li umnjak može da nikne i da se smesti u zubni niz. 

Kod odraslih pacijenata u obzir se uzima postojanje eventualnih tegoba ili komplikacija koje umnjak izaziva, a znatnu ulogu imaju i godine pacijenta.

Najčešći razlog zašto se ovo dešava je da umnjak nema prostora u zubnom nizu da nikne. Takođe uzrok može biti i nepravilan položaj klice zuba, prisustvo prepreka na putu nicanja kao što su prekobrojni zubi, promene u kosti, zadebljanja sluzokože. U retkim situacijama neiznikle umnjake možemo da nađemo u sklopu neki generalizovanih bolesti i sindroma.