Zubni Implanti – Cena i Garancija

Zubni Implanti – šta je važno da znate

Zubni ImplantiUkoliko razmišljate o nadoknadi zuba, zubni implanti su jedno od najboljih rešenja današnjice, ali potrebno je da znate da to može da bude obiman i zahtevan stomatološki rad. Da bi takav rad u ustima dugo trajao i ispunio Vaša funkcionalna i estetska očekivanja, neophodno je poštovati određene procedure. Stoga je važno da se tretman prvo protetski isplanira, a tek nakon toga da se ugrade zubni implantati. Ovakvim pristupom izbegnute su potencijalne greške koje se mogu javiti u toku terapije, a koje su posledica nedovoljnog ili neadekvatnog planiranja cele konstrukcije.

Jedan od bitnih faktora za upeh terapije je tip (vrsta) zubnog implanta koji je ugrađen u Vašu kost. Na tržištu postoji veliki broj implantata, različitih proizvođača, od manje kvalitetnih do visoko kvalitetnih i pouzdanih. Najveće razlike se ogledaju u samom materijalu od koga su rađeni (što utiče na čvrstoću implanta), obliku i u površini implanta. Kvalitetniji zubni implanti imaju posebno pripremljenu površinu, te im omogućava znatno brže, jače i pouzdanije “srastanje” sa Vašom kosti.

Nakon svakog ugrađenog implanta trebalo bi da dobijete “pasoš”, odnosno dokument koji sadrži sve podatke o ugrađenom implantu, kao i njegov serijski broj. Takav pasoš je validan u celom svetu i razumljiv stomatolozima koji se bave datim implantnim sistemom.

Generalno prilikom izrade protetskog rada na implantima potrebno je pokloniti pažnju u svakoj fazi terapije. Počevši od planiranja, ugradnje implanta, izrade i kontrole protetskog rada u ordinaciji i zubotehničkoj laboratoriji, do krajnjeg proizvoda – Vašeg osmeha koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Zubni Implanti Cena

Zavisno od vrste implanta variraju i cene. Takođe, cene implanta variraju i u okviru jednog implantnog sistema, a diktiraju ih prodajne cene datih implantata. Tako se, u okviru Nobel Biocare sistema razlikuje cena ugradnje Nobel Replace i Nobel Active implanta upravo zbog njihove različite prodajne cene. Kod Straumann implantnog sistema postoji Straumann Roxolid i Straumann Roxolid SLActive, takođe sa nešto različitim cenama.

zubni implantatSLActive površina Straumann implantata skraćuje vreme oseointegracije, odnosno “srastanja“ implanta sa kosti sa 6-8 nedelja na 3-4 nedelje.
To je od posebne važnosti kod lečenja pacijenata sa kontrolisanim dijabetesom, osteoporozom ili kod pušača. SLActive površina je jedinstvena i superiorna na svetskom tržištu implantata.

Roxolid je nova generacija implantata. Izrađen je od visoko kompatibilnih elemenata titanijuma i cirkonijuma čime je postignuta veća čvrstoća uz manji promer implantata. Više od 50% je jači od čistog titanijuma klase 4 a uz SLActive površinu ostvaruje vrhunsku oseointegraciju.

Na Roxolid implantatu su napravljena temeljna laboratorijska i klinička ispitivanja na više od 400 pacijenata u 60 centara širom sveta. Sve u cilju osiguranja proverene baze podataka o sigurnosti, ponašanju i koristi ovog proizvoda visoke čvrstoće.

Titanijum i cirkonijum su jedini metali koji ubrzavaju oseointegraciju. U kliničkom radu to znači da se proširuju indikacije za implantate, jer se sada mogu postaviti u mesta gde je koštani greben izuzetno uzak.

Cena “jednog zuba” = cena implanta + cena suprastrukture i protetskih dodataka za dati implant + cena krunice

Zubni Implanti: Koliko traje garancija?

Sve kompanije koje proizvode zubne implante daju višegodišnje ili čak doživotne garancije na njih, pod određenim uslovima i upotrebom originalnih delova datih implantacijskih sistema.

Posetite nas na adresi: Ulica Jurija Gagarina 26a V/14 – Novi Beograd, Srbija

English