Nivelacija alveolarnog grebena je hirurški zahvat koji se obavlja u preprotetskoj hirurgiji. Ova procedura se koristi za uklanjanje nejednakosti na zubnom, tj. na alveolarnom grebenu. Ova nejednakost se može pojaviti kao posledica gubitka zuba ili periodontalne bolesti. Nivelacija grebena može biti veoma koristan postupak. Cilj je da se osigura pravilna fiksacija proteze kako bi se sprečilo pomeranje ili klizanje proteze kao i bol i neugodnosti kod pacijenta. Takođe, nivelacija grebena je čest postupak neposredno pred ugradnju zubnih implantata.Nivelacija alveolarnog grebenaProcedura se izvodi pomoću svrdla ili turpija, kojima se uklanjanjaju nejednakosti na alveolarnom grebenu. Zahvat kratko traje i radi se u lokalnoj anesteziji, a po pravilima protetske stomatologije ona se preporučuje bilo prilikom postavljanja implanata ili neposredno posle vađenja zuba – pogotovo ako je bila višestruka ekstrakcija. Posle intervencije potreban je kraći period za zarastanje rane, pre nego što se pristupi postavljanju proteze.U nekim slučajevima, nivelacija alveolarnog grebena može biti kombinovana sa drugim postupcima, kao što su regeneracija koštanih tkiva ili periodontalna terapija, kako bi se osiguralo optimalno stanje za fiksaciju proteze ili implantata.Ova procedura najviše ima smisla da se izvede pre ugradnje implantata ili izrade proteze. Ukoliko se nivelacija alveolarnog grebena izvodi pre ugradnje implantata ili proteze, to će pomoći da se osigura da se implantat ili proteza ugrade na optimalan način i da se spreči pomeranje ili klizanje proteze. Ukoliko se nivelacija alveolarnog grebena izvodi posle ugradnje implantata izvodi se u regijama koje su udaljene od implantata i zahteva dodatnu hiruršku intervenciju. Ukoliko se nivelacija grebena radi nakon izrade proteze, proteza više neće imati intiman kontakt sa sluzokožom alveolarnog grebena zbog čega će postati nestabilna u ustima. Da bi se proteza ponovo stabilizovala biće potrebno da se podlaže i koriguje.

Spec. dr. stom. Mirela Cvjetković

Spec. dr. stom. Mirela Cvjetković