Večita dilema naših pacijenata ali nažalost nema konkretnog odgovora. 

Na težinu ili lakoću hirurškog vađenja umnjaka utiču brojni faktori:

– oblik korenova umnjaka, što su korenovi zakrivljeniji, divergentniji, zub je teže izvaditi

– gustina okolne kosti – u gornjoj vilici kost je mekša te je u većini slučajeva lakše hirurški izvaditi gornji umnjak

– pristupačnost regije – i kod gornjeg i kod donjeg umnjaka ponekada postoji otežan pristup pa je i sama intervencija komplikovanija

– u gornjoj vilici prilikom hirurškog vađenja umnjaka može doći do „otvaranja sinusa“ jer je isti u blizini ili u kontaktu sa umnjakom. Ova komplikacija se relativno jednostavno rešava u toku same intervencije. 

– u donjoj vilici umnjak može da bude u blizini donjoviličnog nerva zbog čega mora da se obrati posebna pažnja te takva situacija znatno usporava hirurško vađenje zuba.

Tag: vađenje gornjih ili donjih neizniklih umnjaka