Praktično pacijent to u većini slučajeva ne može da zna i tu odluku bi trebalo da prepusti stomatologu. Samo ponekad, ako se desi da je zub u terminalnoj fazi parodontopatije i veoma je mobilan jasan je znak da je zub indikovan za vađenje. 

Iako uvek pokušavamo da spasimo prirodan zub, ponekad moramo da pristupimo vađenju. Zubi kod kojih postoji infekcija na vrhu korena koja ne može biti izlečena konzervativno niti hirurškim putem su indikovani za vađenje. 

Zubi se ponekad, mada veoma retko, vade iz ortodontskih ili protetskih razloga.

Tag: zub za vađenje