Kada su Vam zubi oštećeni ili imate nedostatak jednog ili vise zuba, teško da ćete imati lep osmeh. Nedostatak zuba može izazvati otežano žvakanje, preostali zubi se pomeraju prema praznom prostoru, što može otežati kasnije protetsko zbrinjavanje. Višegodišnja krezubost dovodi do gubitka vilične kosti, kao i do poremećaja u viličnom zglobu.

Savremena stomatološka protetika

Postoji nekoliko načina kako rešiti ove probleme. Savremena stomatološka protetika nudi niz rešenja, poput zubnih implanta, fiksnih ili kombinovanih protetskih radova. Koju će metodu stomatolog primeniti zavisi od stanja preostalih zuba, njihovog potpornog aparata, stanja vilične kosti, kao i finansijske situacije pacijenta. Protetske nadoknade se mogu podeliti: na fiksne i mobilne. Metalokeramičke krunice i mostovi predstavljaju fiksne protetske radove i ispunjavaju najviše estetske zahteve a ujedno vraćaju funkciju zubima. Izrada metalokeramičkog mosta primenjuje se ukoliko postoje zubi koji mogu biti odgovarajući nosači protetskog rada.

Bezmetalne krunice i mostovi

Bezmetalne krunice i mostovi predstavljaju najviši standard u estetskoj stomatologiji. Izrađeni su od bezmetalne keramike i za razliku od ostalih protetskih nadoknada poseduju transparentnost prirodnog zuba. Zubne krunice izrađene od bezmetalne keramike daju najlepši i najprirodniji izgled zuba. Fasete ili viniri mogu biti kompozitni ili keramički jako su verni prirodnim zubima. Preporučuju se u slučaju oštećenja ili preloma prednjih zuba, za zatvaranje međuzubnih prostora, za promenu boje zuba ili korekciju položaja prednjih zuba.

Proteze

Gubitak svih zuba donosi i različite probleme koji mogu uticati na opšte zdravstveno stanje, na estetiku lica koja može biti ozbiljno narušena. Totalne proteze izrađuju se kada u vilici nije preostao ni jedan prirodni zub i predstavljaju korektno funkcionalno i estetsko rešenje za problem bezubosti i imaju za cilj da nadomeste gubitak svih izgubljenih zuba. Radi se o mobilnoj nadoknadi, koja nije fiksirana na Vaše zube, nego se skida,uglavnom radi održavanja oralne higijene. Pacijentima koji imaju problem sa stabilnošću, totalne proteze rehabilitujemo protezom koja se oslanja na dentalne implante. Ovakva vrsta nadoknade može se izraditi i u gornjoj i u donjoj vilici.

Parcijalna skeletirana proteza je mobilna nadoknada, koja nije fiksirana na Vaše zube, nego se skida i namenjena je za rehabilitaciju različitih tipova krezubosti. Osnova proteze je metal koji nosi akrilatni deo sa veštačkim zubima. Ova proteza glomaznija je od fiksne nadoknade ali u odnosu na parcijalnu pločastu protezu ima niz prednosti.

Savremena stomatologija teži estetski vrhunskim i funkcionalnim zubnim nadoknadama.

Telefoni stomatološke ordinacije:
tel: 011/2289-229
mob: 063/237-075
e-mail: info@dentaltourism.rs

 

Spec. dr. stom. Mirela Cvjetković

Spec. dr. stom. Mirela Cvjetković